Previous slide
Next slide

Spotkania informacyjne i wydarzenia

Wydarzenie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W maju czeka nas wspólne świętowanie 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej A 10 i 11 maja 2024 r. odbędą się kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To już XI […]

Ogłoszenie

Nowe nabory wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzane w sposób konkurencyjny ze środków Europejski Fundusz Społeczny […]

Instytucje współpracujące