10 lat Krajowego Funduszu Szkoleniowego na Dolnym Śląsku

Zdjęcie przedstawiające slajd z prezentacji, na którym widnieje treść: 10 lat KFS na Dolnym Śląsku. Spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców z Dolnego Śląska. 14 marzec 2024 r. Jelenia Góra
14 marca w Jeleniej Górze Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował spotkanie informacyjne dla pracodawców z Dolnego Śląska. Na forum zostało podsumowane 10 lat Krajowego Funduszu Szkoleniowego na Dolnym Śląsku.

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego mówił o rozwoju gospodarczym w kontekście wsparcia przedsiębiorczości.

KARR S.A. Jelenia Góra omówił Podmiotowy System Finansowania.

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze wskazał najczęstsze problemy i trudności w aplikowaniu o środki z KFS.

Natomiast przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówili procedury pozyskiwania środków na usługi rozwojowe, Barometr Zawodów oraz współpracę z pracodawcami realizowaną przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.