Aktywność ekonomiczna ludności Polski – 2 kwartał 2023 r. (październik 2023r.)

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny pn.: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski – 2 kwartał 2023 r.”, które zostało opublikowane w październiku 2023 r.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w Polsce kwartalnie od maja 1992 r. i doskonalone zgodnie z zaleceniami Eurostatu. Podstawę prawną badania stanowi coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (w 2023 roku badanie prowadzone jest na podstawie rozporządzenia z dnia 7 października 2022 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 2453).

Raport – Aktywność ekonomiczna ludności Polski – 2 kwartał 2023 r.

Grafika ozdobna okładki raportu Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski - 2 kwartał 2023r.


Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-2-kwartal-2023-roku,4,51.html