Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z analizą sytuacji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dotycząca wielkości i struktury zaangażowanego kapitału (w tym kapitału zagranicznego), kraju jego pochodzenia oraz podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych przeprowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny .

Ponadto, przedstawiono również wybrane dane dotyczące struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (statystyka Inward FATS).

Raport – Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku

Grafika ozdobna okładki raportu "Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku"

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-przedsiebiorstw-z-kapitalem-zagranicznym-w-2022-roku,4,18.html