Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną publikacją Głównego Urzędu Statystycznego „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – wersja uaktualniona”, która została wydana opublikowana 29.02.2024 roku.

Bieżące wydanie publikacji wynika z aktualizacji danych o poziomie wykształcenia w publikacji „Ludność na rynku pracy w świetle wyników NSP 2021 – wersja uaktualniona” jest wynikiem ustalenia poziomu wykształcenia dla osób, dla których wcześniej nie został on przypisany. W związku z tym możliwe było precyzyjniejsze wyliczenie struktury wykształcenia jak również wskaźników związanych z rynkiem pracy dla znacząco większej grupy osób. Dzięki temu nastąpiła poprawa jakości danych i ustalenie poziomu wykształcenia dla 711,1 tys. osób, które pierwotnie miały nieustalony poziom wykształcenia (ich liczba zmniejszyła się z 1021,9 tys. do 310,8 tys.).

W przypadku pracujących liczba osób o nieustalonym poziomie wykształcenia zmniejszyła się z 582,1 tys. do 191,3 tys. (spadek o 67,1%), liczba bezrobotnych z 2,8 tys. do 1,1 tys. (spadek o 60,7%), a biernych zawodowo z 437,1 tys. do 118,4 tys. (spadek o 72,9%). W konsekwencji tej aktualizacji w niewielkim zakresie wystąpiły zmiany struktur poszczególnych grup osób aktywnych (pracujących i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo według poziomu wykształcenia, jak i wartości wskaźników czyli współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia, stopy bezrobocia z uwzględnieniem poziomu wykształcenia. Wprowadzona aktualizacja wynika z ustalenia dodatkowo dla ponad 700 tys. respondentów poziomu wykształcenia.

Publikacja „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021- wersja uaktualniona”

Grafika ozdobna okładki publikacji "Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - wersja uaktualniona"

Źródło: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/ludnosc-na-rynku-pracy-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-wersja-uaktualniona,11,3.html#