Warunki pracy w 2022r. (czerwiec 2023)

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny pn.: „Warunki pracy w 2022 r.”, które zostało opublikowane w czerwcu 2023 r.

Warunki pracy są zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ich wpływu na osoby zatrudnione daje podstawę do podejmowania działań profilaktycznych i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena stanu i śledzenie zmian w zakresie zagrożeń występujących w środowisku pracy jest istotnym elementem służącym realizacji zobowiązań pracodawców do zapewnienia warunków pracy zgodnych z obowiązującymi normami.

Raport – Warunki Pracy w 2022 r.

Grafika ozdobna okładki raportu WARUNKI PRACY 2022 r.


Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/warunki-pracy-w-2022-roku,1,17.html