Bezrobotni w powiatach Dolnego Śląska

Poniższe informacje przedstawiają dane dotyczące osób bezrobotnych ogółem oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji, zarejestrowanych w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2023 – 2024 z podziałem na miesiące:

m. Wrocław:

Osoby bezrobotne zarejestrowane we Wrocławiu

Wykres przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) we Wrocławiu, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 6647 osób, kwiecień 6539 osób, maj 6472 osób, czerwiec 6198 osób, lipiec 6259 osób, sierpień 6290 osób, wrzesień 6254 osób, październik 6232 osób, listopad 6338 osób, grudzień 6277 osób, w roku 2024: styczeń 6516 osób, luty 6771 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 3241 kobiet, kwiecień 3168 kobiet, maj 3146 kobiet, czerwiec 3060 kobiet, lipiec 3102 kobiety, sierpień 3155 kobiet, wrzesień 3096 kobiet, październik 3133 kobiet, listopad 3205 kobiet, grudzień 3143 kobiety, w roku 2024: styczeń 3218 kobiet, luty 3327 kobiet, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 1007 osób, kwiecień 956 osób, maj 963 osoby, czerwiec 987 osób, lipiec 1001 osób, sierpień 971 osób, wrzesień 909 osób, październik 917 osób, listopad 958 osób, grudzień 986 osób, w roku 2024: styczeń 1066 osób, luty 1135 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 545 kobiet, kwiecień 527 kobiet, maj 534 kobiety, czerwiec 553 kobiety, lipiec 586 kobiet, sierpień 567 kobiet, wrzesień 514 kobiet, październik 518 kobiet, listopadzie 546 kobiet, grudniu 558 kobiet, w roku 2024: styczeń 600 kobiet, luty 612 kobiet.
Tabela przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) we Wrocławiu, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 6647 osób, kwiecień 6539 osób, maj 6472 osób, czerwiec 6198 osób, lipiec 6259 osób, sierpień 6290 osób, wrzesień 6254 osób, październik 6232 osób, listopad 6338 osób, grudzień 6277 osób, w roku 2024: styczeń 6516 osób, luty 6771 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 3241 kobiet, kwiecień 3168 kobiet, maj 3146 kobiet, czerwiec 3060 kobiet, lipiec 3102 kobiety, sierpień 3155 kobiet, wrzesień 3096 kobiet, październik 3133 kobiet, listopad 3205 kobiet, grudzień 3143 kobiety, w roku 2024: styczeń 3218 kobiet, luty 3327 kobiet, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 1007 osób, kwiecień 956 osób, maj 963 osoby, czerwiec 987 osób, lipiec 1001 osób, sierpień 971 osób, wrzesień 909 osób, październik 917 osób, listopad 958 osób, grudzień 986 osób, w roku 2024: styczeń 1066 osób, luty 1135 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 545 kobiet, kwiecień 527 kobiet, maj 534 kobiety, czerwiec 553 kobiety, lipiec 586 kobiet, sierpień 567 kobiet, wrzesień 514 kobiet, październik 518 kobiet, listopadzie 546 kobiet, grudniu 558 kobiet, w roku 2024: styczeń 600 kobiet, luty 612 kobiet.

Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane we Wrocławiu

Wykres przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane we Wrocławiu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy), przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 376 osób, kwiecień 362 osoby, maj 329 osób, czerwiec 327 osób, lipiec 359 osób, sierpień 330 osób, wrzesień 348 osób, październik 362 osoby, listopad 366 osób, grudzień 350 osób, w roku 2024: styczeń 346 osób, luty 370 osób, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 992 osoby, kwiecień 985 osób, maj 932 osoby, czerwiec 876 osób, lipiec 932 osoby, sierpień 911 osób, wrzesień 941 osób, październik 949 osób, listopad 1025 osób, grudzień 965 osób, w 2024 roku: styczeń 1010 osób, luty 1058 osób, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 2161 osób, kwiecień 2125 osób, maj 2138 osób, czerwiec 2033 osób, lipiec 2027 osób, sierpień 2018 osób, wrzesień 1995 osób, październik 1973 osoby, listopad 1966 osób, grudzień 1988 osób, w 2024 roku: styczeń 2078 osób, luty 2128 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 2978 osób, kwiecień 2891 osób, maj 2835 osób, czerwiec 2752 osoby, lipiec 2731 osób, sierpień 2690 osób, wrzesień 2687 osób, październik 2629 osób, listopad 2630 osób, grudzień 2649 osób, w 2024 roku: styczeń 2662 osoby, luty 2680 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 619 osób, kwiecień 598 osób, maj 612 osób, czerwiec 591 osób, lipiec 602 osoby, sierpień 600 osób, wrzesień 596 osób, październik 589 osób, listopad 590 osób, grudzień 602 osoby, w 2024 roku: styczeń 626 osób, luty 630 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2024 roku: marzec 7 osób, kwiecień 8 osób, maj 6 osób, czerwiec 7 osób, lipiec 8 osób, sierpień 6 osób, wrzesień 6 osób, październik 5 osób, listopad 4 osoby, grudzień 4 osoby, w 2024 roku: styczeń 4 osoby, luty 5 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 665 osób, kwiecień 671 osób, maj 668 osób, czerwiec 632 osoby, lipiec 608 osób, sierpień 607 osób, wrzesień 579 osób, październik 583 osoby, listopad 598 osób, grudzień 588 osób, w 2024 roku: styczeń 574 osoby, luty 585 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 8 osób, kwiecień 8 osób, maj 9 osób, czerwiec 10 osób, lipiec 7 osób, sierpień 9 osób, wrzesień 10 osób, październik 9 osób, listopad 9 osób, grudzień 8 osób, w 2024 roku: styczeń 8 osób, luty 8 osób.
Tabela przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane we Wrocławiu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy), przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 376 osób, kwiecień 362 osoby, maj 329 osób, czerwiec 327 osób, lipiec 359 osób, sierpień 330 osób, wrzesień 348 osób, październik 362 osoby, listopad 366 osób, grudzień 350 osób, w roku 2024: styczeń 346 osób, luty 370 osób, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 992 osoby, kwiecień 985 osób, maj 932 osoby, czerwiec 876 osób, lipiec 932 osoby, sierpień 911 osób, wrzesień 941 osób, październik 949 osób, listopad 1025 osób, grudzień 965 osób, w 2024 roku: styczeń 1010 osób, luty 1058 osób, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 2161 osób, kwiecień 2125 osób, maj 2138 osób, czerwiec 2033 osób, lipiec 2027 osób, sierpień 2018 osób, wrzesień 1995 osób, październik 1973 osoby, listopad 1966 osób, grudzień 1988 osób, w 2024 roku: styczeń 2078 osób, luty 2128 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 2978 osób, kwiecień 2891 osób, maj 2835 osób, czerwiec 2752 osoby, lipiec 2731 osób, sierpień 2690 osób, wrzesień 2687 osób, październik 2629 osób, listopad 2630 osób, grudzień 2649 osób, w 2024 roku: styczeń 2662 osoby, luty 2680 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 619 osób, kwiecień 598 osób, maj 612 osób, czerwiec 591 osób, lipiec 602 osoby, sierpień 600 osób, wrzesień 596 osób, październik 589 osób, listopad 590 osób, grudzień 602 osoby, w 2024 roku: styczeń 626 osób, luty 630 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2024 roku: marzec 7 osób, kwiecień 8 osób, maj 6 osób, czerwiec 7 osób, lipiec 8 osób, sierpień 6 osób, wrzesień 6 osób, październik 5 osób, listopad 4 osoby, grudzień 4 osoby, w 2024 roku: styczeń 4 osoby, luty 5 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 665 osób, kwiecień 671 osób, maj 668 osób, czerwiec 632 osoby, lipiec 608 osób, sierpień 607 osób, wrzesień 579 osób, październik 583 osoby, listopad 598 osób, grudzień 588 osób, w 2024 roku: styczeń 574 osoby, luty 585 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 8 osób, kwiecień 8 osób, maj 9 osób, czerwiec 10 osób, lipiec 7 osób, sierpień 9 osób, wrzesień 10 osób, październik 9 osób, listopad 9 osób, grudzień 8 osób, w 2024 roku: styczeń 8 osób, luty 8 osób.

m. Wałbrzych:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Wałbrzychu

Wykres przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) w Wałbrzychu, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 1907 osób, kwiecień 1797 osób, maj 1785 osób, czerwiec 1691 osób, lipiec 1717 osób, sierpień 1653 osoby, wrzesień 1566 osób, październik 1576 osób, listopad 1630 osób, grudzień 1643 osoby, w 2024 roku: styczeń 1788 osób, luty 2015 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 1081 kobiet, kwiecień 1000 kobiet, maj 979 kobiet, czerwiec 937 kobiet, lipiec 953 kobiety, sierpień 889 kobiet, wrzesień 845 kobiet, październik 856 kobiet, listopad 884 kobiety, grudzień 882 kobiety, w 2024 roku: styczeń 957 kobiet, luty 1054 kobiety, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 353 osoby, kwiecień 324 osoby, maj 322 osoby, czerwiec 322 osoby, lipiec 322 osoby, sierpień 319 osób, wrzesień 282 osoby, październik 279 osób, listopad 278 osób, grudzień 282 osoby, w 2024 roku: styczeń 320 osób, luty 341 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 212 kobiet, kwiecień 196 kobiet, maj 186 kobiet, czerwiec 185 kobiet, lipiec 196 kobiet, sierpień 184 kobiety, wrzesień 162 kobiety, październik157 kobiet, listopad 158 kobiet, grudzień 154 kobiety, w 2024 roku: styczeń 177 kobiet, luty 193 kobiety.
Tabela przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) w Wałbrzychu, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 1907 osób, kwiecień 1797 osób, maj 1785 osób, czerwiec 1691 osób, lipiec 1717 osób, sierpień 1653 osoby, wrzesień 1566 osób, październik 1576 osób, listopad 1630 osób, grudzień 1643 osoby, w 2024 roku: styczeń 1788 osób, luty 2015 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 1081 kobiet, kwiecień 1000 kobiet, maj 979 kobiet, czerwiec 937 kobiet, lipiec 953 kobiety, sierpień 889 kobiet, wrzesień 845 kobiet, październik 856 kobiet, listopad 884 kobiety, grudzień 882 kobiety, w 2024 roku: styczeń 957 kobiet, luty 1054 kobiety, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 353 osoby, kwiecień 324 osoby, maj 322 osoby, czerwiec 322 osoby, lipiec 322 osoby, sierpień 319 osób, wrzesień 282 osoby, październik 279 osób, listopad 278 osób, grudzień 282 osoby, w 2024 roku: styczeń 320 osób, luty 341 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 212 kobiet, kwiecień 196 kobiet, maj 186 kobiet, czerwiec 185 kobiet, lipiec 196 kobiet, sierpień 184 kobiety, wrzesień 162 kobiety, październik157 kobiet, listopad 158 kobiet, grudzień 154 kobiety, w 2024 roku: styczeń 177 kobiet, luty 193 kobiety.

Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Wałbrzychu

Wykres przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Wałbrzychu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy), przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 139 osób, kwiecień 134 osoby, maj 136 osób, czerwiec 133 osoby, lipiec 131 osób, sierpień 119 osób, wrzesień 109 osób, październik 116 osób, listopad 123 osoby, grudzień 121 osób, w 2024 roku: styczeń 134 osoby, luty 192 osoby, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 328 osoby, kwiecień 315 osób, maj 312 osób, czerwiec 300 osób, lipiec 304 osoby, sierpień 290 osób, wrzesień 267 osób, październik 270 osób, listopad 272 osoby, grudzień 269 osób, w 2024 roku: styczeń 299 osób, luty 380 osób, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 547 osób, kwiecień 522 osoby, maj 525 osób, czerwiec 496 osób, lipiec 501 osób, sierpień 494 osoby, wrzesień 469 osób, październik 465 osób, listopad 487 osób, grudzień 481 osób, w 2024 roku: styczeń 511 osób, luty 565 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 598 osób, kwiecień 565 osób, maj 579 osób, czerwiec 554 osoby, lipiec 544 osoby, sierpień 542 osoby, wrzesień 541 osób, październik 528 osób, listopad 534 osoby, grudzień 573 osoby, w 2024 roku: styczeń 584 osoby, luty 621 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 248 osób, kwiecień 229 osób, maj 226 osób, czerwiec 212 osób, lipiec 201 osób, sierpień 208 osób, wrzesień 209 osób, październik 202 osoby, listopad 219 osób, grudzień 226 osób, w 2024 roku: styczeń 239 osób, luty 266 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2023 roku: marzec 46 osób, kwiecień 34 osoby, maj 29 osób, czerwiec 23 osoby, lipiec 13 osób, sierpień 21 osób, wrzesień 19 osób, październik 20 osób, listopad 26 osób, grudzień 32 osoby, w 2024 roku: styczeń 20 osób, luty 39 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 416 osób, kwiecień 384 osoby, maj 383 osoby, czerwiec 377 osób, lipiec 387 osób, sierpień 364 osoby, wrzesień 352 osoby, październik 357 osób, listopad 354 osoby, grudzień 350 osób, w 2024 roku: styczeń 352 osoby, luty 378 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 13 osób, kwiecień 11 osób, maj 11 osób, czerwiec 10 osób, lipiec 13 osób, sierpień 8 osób, wrzesień 12 osób, październik 13 osób, listopad 12 osób, grudzień 14 osób, w 2024 roku: styczeń 24 osoby, luty 28 osób.
Tabela przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Wałbrzychu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy), przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 139 osób, kwiecień 134 osoby, maj 136 osób, czerwiec 133 osoby, lipiec 131 osób, sierpień 119 osób, wrzesień 109 osób, październik 116 osób, listopad 123 osoby, grudzień 121 osób, w 2024 roku: styczeń 134 osoby, luty 192 osoby, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 328 osoby, kwiecień 315 osób, maj 312 osób, czerwiec 300 osób, lipiec 304 osoby, sierpień 290 osób, wrzesień 267 osób, październik 270 osób, listopad 272 osoby, grudzień 269 osób, w 2024 roku: styczeń 299 osób, luty 380 osób, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 547 osób, kwiecień 522 osoby, maj 525 osób, czerwiec 496 osób, lipiec 501 osób, sierpień 494 osoby, wrzesień 469 osób, październik 465 osób, listopad 487 osób, grudzień 481 osób, w 2024 roku: styczeń 511 osób, luty 565 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 598 osób, kwiecień 565 osób, maj 579 osób, czerwiec 554 osoby, lipiec 544 osoby, sierpień 542 osoby, wrzesień 541 osób, październik 528 osób, listopad 534 osoby, grudzień 573 osoby, w 2024 roku: styczeń 584 osoby, luty 621 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 248 osób, kwiecień 229 osób, maj 226 osób, czerwiec 212 osób, lipiec 201 osób, sierpień 208 osób, wrzesień 209 osób, październik 202 osoby, listopad 219 osób, grudzień 226 osób, w 2024 roku: styczeń 239 osób, luty 266 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2023 roku: marzec 46 osób, kwiecień 34 osoby, maj 29 osób, czerwiec 23 osoby, lipiec 13 osób, sierpień 21 osób, wrzesień 19 osób, październik 20 osób, listopad 26 osób, grudzień 32 osoby, w 2024 roku: styczeń 20 osób, luty 39 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 416 osób, kwiecień 384 osoby, maj 383 osoby, czerwiec 377 osób, lipiec 387 osób, sierpień 364 osoby, wrzesień 352 osoby, październik 357 osób, listopad 354 osoby, grudzień 350 osób, w 2024 roku: styczeń 352 osoby, luty 378 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 13 osób, kwiecień 11 osób, maj 11 osób, czerwiec 10 osób, lipiec 13 osób, sierpień 8 osób, wrzesień 12 osób, październik 13 osób, listopad 12 osób, grudzień 14 osób, w 2024 roku: styczeń 24 osoby, luty 28 osób.

m. Jelenia Góra:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Jeleniej Górze

Wykres przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) w Jeleniej Górze, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 1186 osób, kwiecień 1172 osoby, maj 1146 osób, czerwiec 1121 osób, lipiec 1124 osoby, sierpień 1144 osoby, wrzesień 1136 osób, październik 1140 osób, listopad 1133 osoby, grudzień 1216 osób, w 2024 roku: styczeń 1302 osoby, luty 1399 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 616 kobiet, kwiecień 611 kobiet, maj 579 kobiet, czerwiec 565 kobiet, lipiec 583 kobiety, sierpień 606 kobiet, wrzesień 592 kobiety, październik 599 kobiet, listopad 577 kobiet, grudzień 596 kobiet, w 2024 roku: styczeń 638 kobiet, luty 675 kobiet, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 132 osoby, kwiecień 124 osoby, maj 135 osób, czerwiec 139 osób, lipiec 144 osoby, sierpień 162 osoby, wrzesień 161 osób, październik 156 osób, listopad 162 osoby, grudzień 167 osób, w 2024 roku: styczeń 180 osób, luty 188 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 73 kobiety, kwiecień 68 kobiet, maj 70 kobiet, czerwiec 74 kobiety, lipiec 77 kobiet, sierpień 89 kobiet, wrzesień 87 kobiet, październik 86 kobiet, listopad 88 kobiet, grudzień 86 kobiet, w 2024 roku: styczeń 95 kobiet, luty 101 kobiet.
Tabela przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) w Jeleniej Górze, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 1186 osób, kwiecień 1172 osoby, maj 1146 osób, czerwiec 1121 osób, lipiec 1124 osoby, sierpień 1144 osoby, wrzesień 1136 osób, październik 1140 osób, listopad 1133 osoby, grudzień 1216 osób, w 2024 roku: styczeń 1302 osoby, luty 1399 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 616 kobiet, kwiecień 611 kobiet, maj 579 kobiet, czerwiec 565 kobiet, lipiec 583 kobiety, sierpień 606 kobiet, wrzesień 592 kobiety, październik 599 kobiet, listopad 577 kobiet, grudzień 596 kobiet, w 2024 roku: styczeń 638 kobiet, luty 675 kobiet, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 132 osoby, kwiecień 124 osoby, maj 135 osób, czerwiec 139 osób, lipiec 144 osoby, sierpień 162 osoby, wrzesień 161 osób, październik 156 osób, listopad 162 osoby, grudzień 167 osób, w 2024 roku: styczeń 180 osób, luty 188 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 73 kobiety, kwiecień 68 kobiet, maj 70 kobiet, czerwiec 74 kobiety, lipiec 77 kobiet, sierpień 89 kobiet, wrzesień 87 kobiet, październik 86 kobiet, listopad 88 kobiet, grudzień 86 kobiet, w 2024 roku: styczeń 95 kobiet, luty 101 kobiet.

Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Jeleniej Górze

Wykres przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Jeleniej Górze w okresie od marca 2023 do lutego 2024 roku, przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 102 osoby, kwiecień 96 osób, maj 84 osoby, czerwiec 71 osób, lipiec 81 osób, sierpień 81 osób, wrzesień 79 osób, październik 84 osoby, listopad 76 osób, grudzień 71 osób, w 2024 roku: styczeń 76 osób, luty 100 osób, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 230 osób, kwiecień 233 osoby, maj 216 osób, czerwiec 193 osoby, lipiec 205 osób, sierpień 204 osoby, wrzesień 212 osób, październik 217 osób, listopad 202 osoby, grudzień 195 osób, w 2024 roku: styczeń 215 osób, luty 253 osoby, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 354 osoby, kwiecień 355 osób, maj 349 osób, czerwiec 349 osób, lipiec 340 osób, sierpień 339 osoby, wrzesień 341 osób, październik 334 osoby, listopad 344 osób, grudzień 396 osób, w 2024 roku: styczeń 415 osób, luty 435 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 354 osoby, kwiecień 494 osoby, maj 492 osoby, czerwiec 501 osób, lipiec 491 osób, sierpień 495 osób, wrzesień 475 osób, październik 467 osób, listopad 473 osoby, grudzień 538 osób, w 2024 roku: styczeń 544 osoby, luty 566 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 128 osób, kwiecień 126 osób, maj 124 osoby, czerwiec 130 osób, lipiec 124 osoby, sierpień 127 osób, wrzesień 127 osób, październik 131 osób, listopad 127 osób, grudzień 145 osób, w 2024 roku: styczeń 150 osób, luty 151 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2023 roku: marzec 123 osoby, kwiecień 100 osób, maj 99 osób, czerwiec 96 osoby, lipiec 99 osób, sierpień 101 osób, wrzesień 100 osób, październik 95 osób, listopad 106 osób, grudzień 177 osób, w 2024 roku: styczeń 182 osoby, luty 198 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 205 osób, kwiecień 211 osób, maj 208 osób, czerwiec 210 osób, lipiec 213 osób, sierpień 214 osób, wrzesień 218 osób, październik 214 osób, listopad 205 osób, grudzień 216 osób, w 2024 roku: styczeń 223 osób, luty 220 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 1 osoba, kwiecień 1 osoba, maj 2 osoby, czerwiec 2 osoby, lipiec 3 osoby, sierpień 5 osób, wrzesień 5 osób, październik 4 osoby, listopad 4 osoby, grudzień 4 osoby, w 2024 roku: styczeń 4 osoby, luty 5 osób.
Tabela przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Jeleniej Górze w okresie od marca 2023 do lutego 2024 roku, przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 102 osoby, kwiecień 96 osób, maj 84 osoby, czerwiec 71 osób, lipiec 81 osób, sierpień 81 osób, wrzesień 79 osób, październik 84 osoby, listopad 76 osób, grudzień 71 osób, w 2024 roku: styczeń 76 osób, luty 100 osób, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 230 osób, kwiecień 233 osoby, maj 216 osób, czerwiec 193 osoby, lipiec 205 osób, sierpień 204 osoby, wrzesień 212 osób, październik 217 osób, listopad 202 osoby, grudzień 195 osób, w 2024 roku: styczeń 215 osób, luty 253 osoby, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 354 osoby, kwiecień 355 osób, maj 349 osób, czerwiec 349 osób, lipiec 340 osób, sierpień 339 osoby, wrzesień 341 osób, październik 334 osoby, listopad 344 osób, grudzień 396 osób, w 2024 roku: styczeń 415 osób, luty 435 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 354 osoby, kwiecień 494 osoby, maj 492 osoby, czerwiec 501 osób, lipiec 491 osób, sierpień 495 osób, wrzesień 475 osób, październik 467 osób, listopad 473 osoby, grudzień 538 osób, w 2024 roku: styczeń 544 osoby, luty 566 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 128 osób, kwiecień 126 osób, maj 124 osoby, czerwiec 130 osób, lipiec 124 osoby, sierpień 127 osób, wrzesień 127 osób, październik 131 osób, listopad 127 osób, grudzień 145 osób, w 2024 roku: styczeń 150 osób, luty 151 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2023 roku: marzec 123 osoby, kwiecień 100 osób, maj 99 osób, czerwiec 96 osoby, lipiec 99 osób, sierpień 101 osób, wrzesień 100 osób, październik 95 osób, listopad 106 osób, grudzień 177 osób, w 2024 roku: styczeń 182 osoby, luty 198 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 205 osób, kwiecień 211 osób, maj 208 osób, czerwiec 210 osób, lipiec 213 osób, sierpień 214 osób, wrzesień 218 osób, październik 214 osób, listopad 205 osób, grudzień 216 osób, w 2024 roku: styczeń 223 osób, luty 220 osób, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 1 osoba, kwiecień 1 osoba, maj 2 osoby, czerwiec 2 osoby, lipiec 3 osoby, sierpień 5 osób, wrzesień 5 osób, październik 4 osoby, listopad 4 osoby, grudzień 4 osoby, w 2024 roku: styczeń 4 osoby, luty 5 osób.

m. Legnica:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Legnicy

Wykres przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) w Legnicy, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 2252 osób, kwiecień 2160 osoby, maj 2084 osób, czerwiec 2016 osób, lipiec 1969 osoby, sierpień 1962 osoby, wrzesień 1942 osób, październik 1929 osób, listopad 1959 osoby, grudzień 1948 osób, w 2024 roku: styczeń 2150 osoby, luty 2207 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 1196 kobiet, kwiecień 1156 kobiet, maj 1098 kobiet, czerwiec 1080 kobiet, lipiec 1045 kobiety, sierpień 1064 kobiety, wrzesień 1048 kobiet, październik 1030 kobiet, listopad 1041 kobiet, grudzień 1020 kobiet, w 2024 roku: styczeń 1129 kobiet, luty 1165 kobiet, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 261 osób, kwiecień 271 osób, maj 252 osoby, czerwiec 242 osoby, lipiec 233 osoby, sierpień 213 osób, wrzesień 218 osób, październik 233 osoby, listopad 234 osoby, grudzień 230 osób, w 2024 roku: styczeń 293 osoby, luty 325 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 165 kobiety, kwiecień 165 kobiet, maj 151 kobiet, czerwiec 144 kobiety, lipiec 140 kobiet, sierpień 126 kobiet, wrzesień 127 kobiet, październik 141 kobiet, listopad 147 kobiet, grudzień 140 kobiet, w 2024 roku: styczeń 177 kobiet, luty 195 kobiet.
Tabela przedstawia ilość osób zarejestrowanych w danym miesiącu w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy) w Legnicy, przedstawione dane: bezrobotni zarejestrowani ogółem w 2023 roku: marzec 2252 osób, kwiecień 2160 osoby, maj 2084 osób, czerwiec 2016 osób, lipiec 1969 osoby, sierpień 1962 osoby, wrzesień 1942 osób, październik 1929 osób, listopad 1959 osoby, grudzień 1948 osób, w 2024 roku: styczeń 2150 osoby, luty 2207 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety w 2023 roku: marzec 1196 kobiet, kwiecień 1156 kobiet, maj 1098 kobiet, czerwiec 1080 kobiet, lipiec 1045 kobiety, sierpień 1064 kobiety, wrzesień 1048 kobiet, październik 1030 kobiet, listopad 1041 kobiet, grudzień 1020 kobiet, w 2024 roku: styczeń 1129 kobiet, luty 1165 kobiet, Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku ogółem w 2023 roku: marzec 261 osób, kwiecień 271 osób, maj 252 osoby, czerwiec 242 osoby, lipiec 233 osoby, sierpień 213 osób, wrzesień 218 osób, październik 233 osoby, listopad 234 osoby, grudzień 230 osób, w 2024 roku: styczeń 293 osoby, luty 325 osób, w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku w 2023 roku: marzec 165 kobiety, kwiecień 165 kobiet, maj 151 kobiet, czerwiec 144 kobiety, lipiec 140 kobiet, sierpień 126 kobiet, wrzesień 127 kobiet, październik 141 kobiet, listopad 147 kobiet, grudzień 140 kobiet, w 2024 roku: styczeń 177 kobiet, luty 195 kobiet.

Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Legnicy

Wykres przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Legnicy w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy), przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 186 osób, kwiecień 178 osób, maj 159 osób, czerwiec 143 osoby, lipiec 155 osób, sierpień 156 osób, wrzesień 167 osób, październik 163 osoby, listopad 172 osoby, grudzień 161 osób, w 2024 roku: styczeń 197 osób, luty 214 osób, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w: marzec 405 osób, kwiecień 385 osób, maj 372 osoby, czerwiec 346 osób, lipiec 343 osoby, sierpień 344 osoby, wrzesień 349 osób, październik 336 osób, listopad 336 osób, grudzień 334 osoby, w 2024 roku: styczeń 399 osób, luty 436 osób, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w: marzec 637 osób, kwiecień 601 osób, maj 574 osoby, czerwiec 557 osób, lipiec 550 osób, sierpień 542 osoby, wrzesień 536 osób, październik 527 osób, listopad 547 osób, grudzień 560 osób, w 2024 roku: styczeń 609 osób, luty 607 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 1205 osób, kwiecień 1154 osoby, maj 1107 osób, czerwiec 1070 osób, lipiec 1056 osób, sierpień 1054 osoby, wrzesień 1024 osoby, październik 1009 osób, listopad 1003 osoby, grudzień 1004 osoby, w 2024 roku: styczeń 1039 osób, luty 1026 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 259 osób, kwiecień 252 osoby, maj 243 osoby, czerwiec 254 osoby, lipiec 250 osób, sierpień 255 osób, wrzesień 250 osób, październik 250 osób, listopad 268 osób, grudzień 274 osoby, w 2024 roku: styczeń 294 osoby, luty 288 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2023 roku: marzec 35 osób, kwiecień 35 osób, maj 42 osoby, czerwiec 57 osób, lipiec 55 osób, sierpień 57 osób, wrzesień 62 osoby, październik 64 osoby, listopad 72 osoby, grudzień 64 osoby, w 2024 roku: styczeń 44, luty 63 osoby, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 426 osób, kwiecień 407 osób, maj 405 osób, czerwiec 390 osób, lipiec 375 osób, sierpień 375 osób, wrzesień 360 osób, październik 365 osób, listopad 354 osoby, grudzień 334 osoby, w 2024 roku: styczeń 351 osób, luty 373 osoby, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 10 osób, kwiecień 11 osób, maj 12 osób, czerwiec 12 osób, lipiec 11 osób, sierpień 10 osób, wrzesień 8 osób, październik 8 osób, listopad 8 osób, grudzień 10 osób, w 2024 roku: styczeń 13 osób, luty 12 osób.
Tabela przedstawia ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w Legnicy w okresie od marca 2023 roku do lutego 2024 roku (ostatnie 12 miesięcy), przedstawione wartości: osoby do 25 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 186 osób, kwiecień 178 osób, maj 159 osób, czerwiec 143 osoby, lipiec 155 osób, sierpień 156 osób, wrzesień 167 osób, październik 163 osoby, listopad 172 osoby, grudzień 161 osób, w 2024 roku: styczeń 197 osób, luty 214 osób, osoby do 30 roku życia zarejestrowane w: marzec 405 osób, kwiecień 385 osób, maj 372 osoby, czerwiec 346 osób, lipiec 343 osoby, sierpień 344 osoby, wrzesień 349 osób, październik 336 osób, listopad 336 osób, grudzień 334 osoby, w 2024 roku: styczeń 399 osób, luty 436 osób, osoby powyżej 50 roku życia zarejestrowane w: marzec 637 osób, kwiecień 601 osób, maj 574 osoby, czerwiec 557 osób, lipiec 550 osób, sierpień 542 osoby, wrzesień 536 osób, październik 527 osób, listopad 547 osób, grudzień 560 osób, w 2024 roku: styczeń 609 osób, luty 607 osób, osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 1205 osób, kwiecień 1154 osoby, maj 1107 osób, czerwiec 1070 osób, lipiec 1056 osób, sierpień 1054 osoby, wrzesień 1024 osoby, październik 1009 osób, listopad 1003 osoby, grudzień 1004 osoby, w 2024 roku: styczeń 1039 osób, luty 1026 osób, osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 2023 roku: marzec 259 osób, kwiecień 252 osoby, maj 243 osoby, czerwiec 254 osoby, lipiec 250 osób, sierpień 255 osób, wrzesień 250 osób, październik 250 osób, listopad 268 osób, grudzień 274 osoby, w 2024 roku: styczeń 294 osoby, luty 288 osób, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowane w 2023 roku: marzec 35 osób, kwiecień 35 osób, maj 42 osoby, czerwiec 57 osób, lipiec 55 osób, sierpień 57 osób, wrzesień 62 osoby, październik 64 osoby, listopad 72 osoby, grudzień 64 osoby, w 2024 roku: styczeń 44, luty 63 osoby, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia zarejestrowane w 2023 roku: marzec 426 osób, kwiecień 407 osób, maj 405 osób, czerwiec 390 osób, lipiec 375 osób, sierpień 375 osób, wrzesień 360 osób, październik 365 osób, listopad 354 osoby, grudzień 334 osoby, w 2024 roku: styczeń 351 osób, luty 373 osoby, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia zarejesrtowane w 2023 roku: marzec 10 osób, kwiecień 11 osób, maj 12 osób, czerwiec 12 osób, lipiec 11 osób, sierpień 10 osób, wrzesień 8 osób, październik 8 osób, listopad 8 osób, grudzień 10 osób, w 2024 roku: styczeń 13 osób, luty 12 osób.

Szczegółowe opracowanie oraz dostęp do pozostałych powiatów Dolnego Śląska znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/statystyki-graficzne#/map/02000