Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju

Comiesięczna analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny.

Ponadto z częstotliwością kwartalną przedstawiane są m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.

Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE. Szczegółowe szeregi danych miesięcznych i kwartalnych uzupełniające publikację analityczną oraz uwagi metodologiczne znajdują się w Biuletynie Statystycznym oraz we Wskaźnikach makroekonomicznych.

Analiza „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2024 r.”

Okładka ozdobna dotycząca analizy pod nazwą: Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2024 r.

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-lutym-2024-r-,1,142.html