Wskaźniki rynku pracy

Województwo DOLNOŚLĄSKIE, luty 2024 r.

Ludność (stan na 30.06.2023 r.)2883,1 tys.
Bezrobotni zarejestrowani58,1 tys.
Stopa bezrobocia4,8%
Przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw
496,9 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
8213,11 zł
Mieszkania oddane do użytkowania1605
Podmioty gospodarki narodowej443,8 tys.

Legenda:
↑ wartość zjawiska zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku
↓ wartość zjawiska zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku
● wartość zjawiska nie zmieniła się
 kolor zielony – zmiana ma charakter pozytywny
 kolor czerwony – zmiana ma charakter negatywny

Zobacz również:

Wykres liniowy przedstawiający liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w województwie dolnośląskim w poszczególnych miesiącach w latach: 2021-2024. Rok 2021: styczeń 71848 osób, luty 72724 osoby, marzec 71665 osób, kwiecień 70352 osoby, maj 68861 osób, czerwiec 66714 osób, lipiec 65115 osób, sierpień 64174 osoby, wrzesień 62242 osoby, październik 60430 osób, listopad 59150 osób, grudzień 58738 osób, rok 2022: styczeń 60454 osoby, luty 60138 osób, marzec 59518 osób, kwiecień 58291 osób, maj 56308 osób, czerwiec 54037 osób, lipiec 53800 osób, sierpień 53647 osób, wrzesień 53599 osób, październik 53259 osób, listopad 53437 osób, grudzień 53952 osoby, rok 2023: styczeń 56862 osoby, luty 57549 osób, marzec 56607 osób, kwiecień 55039 osób, maj 53828 osób, czerwiec 52565 osób, lipiec 52831 osób, sierpień 52808 osób, wrzesień 52273 osoby, październik 51956 osób, listopad 52281 osób, grudzień 52970 osób, rok 2024: styczeń 56267 osób.
Tabela przedstawiająca liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w województwie dolnośląskim w poszczególnych miesiącach w latach 2011-2024. Rok 2011: styczeń 161387 osób, luty 164950 osób, marzec 162718 osób, kwiecień 155127 osób, maj 146752 osoby, czerwiec 139566 osób, lipiec 137428 osób, sierpień 136892 osoby, wrzesień 136810 osób, październik 136943 osoby, listopad 139447 osób, grudzień 143575 osób, rok 2012: styczeń 154083 osoby, luty 158406 osób, marzec 156918 osób, kwiecień 151991 osób, maj 147740 osób, czerwiec 143665 osób, lipiec 142435 osób, sierpień 143128 osób, wrzesień 144414 osób, październik 145891 osób, listopad 151271 osób, grudzień 157369 osób, rok 2013: styczeń 169003 osoby, luty 172720 osób, marzec 171005 osób, kwiecień 166314 osób, maj 159057 osób, czerwiec 153416 osób, lipiec 151099 osób, sierpień 149720 osób, wrzesień 148839 osób, październik 147975 osób, listopad 150886 osób, grudzień 153558 osób, rok 2014: styczeń 161245 osób, luty 160510 osób, marzec 155337 osób, kwiecień 148111 osób, maj 140406 osób, czerwiec 134510 osób, lipiec 131407 osób, sierpień 128971 osób, wrzesień 125721 osób, październik 121609 osób, listopad 121840 osób, grudzień 121562 osoby, rok 2015: styczeń 128074 osoby, luty 128196 osób, marzec 124742 osoby, kwiecień 119164 osoby, maj 113340 osób, czerwiec 106830 osób, lipiec 103521 osób, sierpień 101581 osób, wrzesień 98818 osób, październik 97442 osoby, listopad 97765 osób, grudzień 99952 osoby, rok 2016: styczeń 105601 osób, luty 106443 osoby, marzec 103991 osób, kwiecień 99005 osób, maj 94811 osób, czerwiec 90706 osób, lipiec 88568 osób, sierpień 87237 osób, wrzesień 85652 osoby, październik 84334 osoby, listopad 84247 osób, grudzień 85984 osoby, rok 2017: styczeń 90544 osoby, luty 89467 osób, marzec 86249 osób, kwiecień 81951 osób, maj 78335 osób, czerwiec 75184 osoby, lipiec 74468 osób, sierpień 74229 osób, wrzesień 73140 osób, październik 68838 osób, listopad 67606 osób, grudzień 68813 osób, rok 2018: styczeń 72452 osoby, luty 72316 osób, marzec 70568 osób, kwiecień 67563 osoby, maj 65069 osób, czerwiec 62875 osób, lipiec 62367 osób, sierpień 62212 osób, wrzesień 61806 osób, październik 61087 osób, listopad 61933 osoby, grudzień 62842 osoby, rok 2019: styczeń 66569 osób, luty 66497 osób, marzec 64746 osób, kwiecień 61967 osób, maj 59745 osób, czerwiec 57718 osób, lipiec 57286 osób, sierpień 57040 osób, wrzesień 56093 osoby, październik 55139 osób, listopad 55447 osób, grudzień 56022 osoby, rok 2020: styczeń 60081 osób, luty 59850 osób, marzec 59495 osób, kwiecień 63168 osób, maj 67044 osoby, czerwiec 69076 osób, lipiec 69833 osoby, sierpień 69671 osób, wrzesień 68796 osób, październik 67492 osoby, listopad 67549 osób, grudzień 68822 osoby, rok 2021: styczeń 71848 osób, luty 72724 osoby, marzec 71665 osób, kwiecień 70352 osoby, maj 68861 osób, czerwiec 66714 osób, lipiec 65115 osób, sierpień 64174 osoby, wrzesień 62242 osoby, październik 60430 osób, listopad 59150 osób, grudzień 58738 osób, rok 2022: styczeń 60454 osoby, luty 60138 osób, marzec 59518 osób, kwiecień 58291 osób, maj 56308 osób, czerwiec 54037 osób, lipiec 53800 osób, sierpień 53647 osób, wrzesień 53599 osób, październik 53259 osób, listopad 53437 osób, grudzień 53952 osoby, rok 2023: styczeń 56862 osoby, luty 57549 osób, marzec 56607 osób, kwiecień 55039 osób, maj 53828 osób, czerwiec 52565 osób, lipiec 52831 osób, sierpień 52808 osób, wrzesień 52273 osoby, październik 51956 osób, listopad 52281 osób, grudzień 52970 osób, rok 2024: styczeń 56267 osób.

Wykres liniowy przedstawiający wartości dotyczącej stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim w procentach w poszczególnych miesiącach w latach: 2021-2024: rok 2021: styczeń 6,0%, luty 6,1%, marzec 6,0%, kwiecień 5,9%, maj 5,9%, czerwiec 5,6%, lipiec 5,5%, sierpień 5,4%, wrzesień 5,2%, październik 5,1%, listopad 5,0%, grudzień 4,9%, rok 2022: styczeń 5,0%, luty 5,0%, marzec 4,9%, kwiecień 4,8%, maj 4,7%, czerwiec 4,5%, lipiec 4,5%, sierpień 4,5%, wrzesień 4,5%, październik 4,4%, listopad 4,4%, grudzień 4,5%, rok 2023: styczeń 4,8%, luty 4,8%, marzec 4,7%, kwiecień 4,6%, maj 4,5%, czerwiec 4,4%, lipiec 4,4%, sierpień 4,4%, wrzesień 4,4%, październik 4,3%, listopad 4,4%, grudzień 4,4%, rok 2024: styczeń 4,7%.
Tabela przedstawia stopę bezrobocia w województwie dolnośląskim wyrażoną w procentach w poszczególnych miesiącach w latach: 2011-2024. Rok 2011: styczeń 13,8%, luty 14,1%, marzec 13,9%, kwiecień 13,3%, maj 12,7%, czerwiec 12,1%, lipiec 12,0%, sierpień 12,0%, wrzesień 11,9%, październik 12,0%, listopad 12,2%, grudzień 12,4%, rok 2012: styczeń 13,2%, luty 13,5%, marzec 13,4%, kwiecień 13,0%, maj 12,7%, czerwiec 12,4%, lipiec 12,3%, sierpień 12,4%, wrzesień 12,5%, październik 12,6%, listopad 13,0%, grudzień 13,5%, rok 2013: styczeń 14,3%, luty 14,6%, marzec 14,5%, kwiecień 14,2%, maj 13,6%, czerwiec 13,2%, lipiec 13,0%, sierpień 12,9%, wrzesień 12,8%, październik 12,8%, listopad 13,0%, grudzień 13,1%, rok 2014: styczeń 13,6%, luty 13,6%, marzec 13,2%, kwiecień 12,7%, maj 12,1%, czerwiec 11,6%, lipiec 11,4%, sierpień 11,2%, wrzesień 10,9%, październik 10,6%, listopad 10,6%, grudzień 10,4%, rok 2015: styczeń 10,9%, luty 10,9%, marzec 10,6%, kwiecień 10,2%, maj 9,7%, czerwiec 9,2%, lipiec 9,0%, sierpień 8,8%, wrzesień 8,6%, październik 8,5%, listopad 8,5%, grudzień 8,5%, rok 2016: styczeń 8,9%, luty 9,0%, marzec 8,8%, kwiecień 8,4%, maj 8,0%, czerwiec 7,7%, lipiec 7,5%, sierpień 7,4%, wrzesień 7,3%, październik 7,2%, listopad 7,2%, grudzień 7,2%, rok 2017: styczeń 7,5%, luty 7,4%, marzec 7,1%, kwiecień 6,8%, maj 6,5%, czerwiec 6,3%, lipiec 6,2%, sierpień 6,2%, wrzesień 6,1%, październik 5,8%, listopad 5,6%, grudzień 5,7%, rok 2018: styczeń 5,9%, luty 5,9%, marzec 5,8%, kwiecień 5,6%, maj 5,4%, czerwiec 5,2%, lipiec 5,1%, sierpień 5,1%, wrzesień 5,1%, październik 5,0%, listopad 5,1%, grudzień 5,2%, rok 2019: styczeń 5,4%, luty 5,4%, marzec 5,3%, kwiecień 5,1%, maj 4,9%, czerwiec 4,7%, lipiec 4,7%, sierpień 4,7%, wrzesień 4,6%, październik 4,5%, listopad 4,5%, grudzień 4,6%, rok 2020: styczeń 4,9%, luty 4,9%, marzec 4,8%, kwiecień 5,1%, maj 5,5%, czerwiec 5,6%, lipiec 5,7%, sierpień 5,7%, wrzesień 5,6%, październik5,5%, listopad 5,5%, grudzień 5,8%, rok 2021: styczeń 6,0%, luty 6,1%, marzec 6,0%, kwiecień 5,9%, maj 5,9%, czerwiec 5,6%, lipiec 5,5%, sierpień 5,4%, wrzesień 5,2%, październik 5,1%, listopad 5,0%, grudzień 4,9%, rok 2022: styczeń 5,0%, luty 5,0%, marzec 4,9%, kwiecień 4,8%, maj 4,7%, czerwiec 4,5%, lipiec 4,5%, sierpień 4,5%, wrzesień 4,5%, październik 4,4%, listopad 4,4%, grudzień 4,5%, r, rok 2023: styczeń 4,8%, luty 4,8%, marzec 4,7%, kwiecień 4,6%, maj 4,5%, czerwiec 4,4%, lipiec 4,4%, sierpień 4,4%, wrzesień 4,4%, październik 4,3%, listopad 4,4%, grudzień 4,4%, rok 2024: styczeń 4,7%.

Wykres liniowy przedstawia przeciętne zatrudnienie w województwie dolnośląskim w tysiącach osób w poszczególnych miesiącach w latach 2021-2024. Rok 2021: styczeń 481,6 tys. osób, luty 483,7 tys. osób, marzec 483,3 tys. osób, kwiecień 482,1 tys. osób, maj 483,7 tys. osób, czerwiec 486,0 tys. osób, lipiec 485,8 tys. osób, sierpień 485,5 tys. osób, wrzesień 486,2 tys. osób, październik 486,6 tys. osób, listopad 487,6 tys. osób, grudzień 485,6 tys. osób, rok 2022: styczeń 494,2 tys. osób, luty 496,3 tys. osób, marzec 497,3 tys. osób, kwiecień 497,4 tys. osób, maj 496,9 tys. osób, czerwiec 497,0 tys. osób, lipiec 498,3 tys. osób, sierpień 497,5 tys. osób, wrzesień 497,6 tys. osób, październik 498,0 tys. osób, listopad 498,1 tys. osób, grudzień 496,8 tys. osób, rok 2023: styczeń 503,5 tys. osób, luty 504,6 tys. osób, marzec 503,9 tys. osób, kwiecień 503,9 tys. osób, maj 502,5 tys. osób, czerwiec 501,0 tys. osób, lipiec 500,8 tys. osób, sierpień 500,6 tys. osób, wrzesień 499,9 tys. osób, październik 499,5 tys. osób, listopad 498,7 tys. osób, grudzień 498,4 tys. osób, rok 2024: styczeń 497,3 tys. osób.
Tabela przedstawiająca Przeciętne zatrudnienie w woj. dolnośląskim w tysiącach osób w poszczególnych miesiącach w latach 2011-2024. Rok 2011: styczeń 434,7 tys. osób, luty 434,5 tys. osób, marzec 434,8 tys. osób, kwiecień 436,6 tys. osób, maj 437,3 tys. osób, czerwiec 437,8 tys. osób, lipiec 437,7 tys. osób, sierpień 437,9 tys. osób, wrzesień 431,7 tys. osób, październik 432,5 tys. osób, listopad 432,1 tys. osób, grudzień 431,9 tys. osób, rok 2012: styczeń 433,9 tys. osób, luty 432,8 tys. osób, marzec 433,4 tys. osób, kwiecień 432,4 tys. osób, maj 436,3 tys. osób, czerwiec 438,1 tys. osób, lipiec 437,2 tys. osób, sierpień 436,8 tys. osób, wrzesień 435,7 tys. osób, październik 438,4 tys. osób, listopad 428,9 tys. osób, grudzień 426,7 tys. osób, rok 2013: styczeń 434,3 tys. osób, luty 435,5 tys. osób, marzec 436,5 tys. osób, kwiecień 438,9 tys. osób, maj 438,9 tys. osób, czerwiec 439,8 tys. osób, lipiec 439,8 tys. osób, sierpień 440,5 tys. osób, wrzesień 441,5 tys. osób, październik 443,2 tys. osób, listopad 444,4 tys. osób, grudzień 443,6 tys. osób, rok 2014: styczeń 441,6 tys. osób, luty 442,9 tys. osób, marzec 443,3 tys. osób, kwiecień 441,2 tys. osób, maj 441,0 tys. osób, czerwiec 441,5 tys. osób, lipiec 441,1 tys. osób, sierpień 439,8 tys. osób, wrzesień 439,7 tys. osób, październik 440,8 tys. osób, listopad 442,0 tys. osób, grudzień 441,7 tys. osób, rok 2015: styczeń 445,1 tys. osób, luty 445,0 tys. osób, marzec 445,5 tys. osób, kwiecień 445,1 tys. osób, maj 443,9 tys. osób, czerwiec 444,8 tys. osób, lipiec 445,6 tys. osób, sierpień 444,8 tys. osób, wrzesień 445,6 tys. osób, październik 448,3 tys. osób, listopad 449,9 tys. osób, grudzień 449,5 tys. osób, rok 2016: styczeń 457,5 tys. osób, luty 458,9 tys. osób, marzec 460,3 tys. osób, kwiecień 459,0 tys. osób, maj 458,9 tys. osób, czerwiec 460,1 tys. osób, lipiec 461,5 tys. osób, sierpień 461,2 tys. osób, wrzesień 461,5 tys. osób, październik 462,4 tys. osób, listopad 463,5 tys. osób, grudzień 463,4 tys. osób, rok 2017: styczeń 474,2 tys. osób, luty 477,7 tys. osób, marzec 478,6 tys. osób, kwiecień 478,7 tys. osób, maj 477,7 tys. osób, czerwiec 478,4 tys. osób, lipiec 479,6 tys. osób, sierpień 479,3 tys. osób, wrzesień 479,2 tys. osób, październik 479,5 tys. osób, listopad 480,2 tys. osób, grudzień 479,5 tys. osób, rok 2018: styczeń 487,9 tys. osób, luty 488,4 tys. osób, marzec 488,7 tys. osób, kwiecień 487,0 tys. osób, maj 486,5 tys. osób, czerwiec 488,1 tys. osób, lipiec 488,5 tys. osób, sierpień 487,7 tys. osób, wrzesień 486,1 tys. osób, październik 486,2 tys. osób, listopad 485,9 tys. osób, grudzień 484,1 tys. osób, rok 2019: styczeń 494,7 tys. osób, luty 497,3 tys. osób, marzec 497,5 tys. osób, kwiecień 497,1 tys. osób, maj 494,8 tys. osób, czerwiec 495,3 tys. osób, lipiec 494,4 tys. osób, sierpień 493,5 tys. osób, wrzesień 494,1 tys. osób, październik 493,0 tys. osób, listopad 493,4 tys. osób, grudzień 491,5 tys. osób, rok 2020: styczeń 494,5 tys. osób, luty 494,1 tys. osób, marzec 490,2 tys. osób, kwiecień 475,6 tys. osób, maj 468,5 tys. osób, czerwiec 468,6 tys. osób, lipiec 475,4 tys. osób, sierpień 478,9 tys. osób, wrzesień 480,0 tys. osób, październik 481,4 tys. osób, listopad 481,4 tys. osób, grudzień 481,8 tys. osób, rok 2021: styczeń 481,6 tys. osób, luty 483,7 tys. osób, marzec 483,3 tys. osób, kwiecień 482,1 tys. osób, maj 483,7 tys. osób, czerwiec 486,0 tys. osób, lipiec 485,8 tys. osób, sierpień 485,5 tys. osób, wrzesień 486,2 tys. osób, październik 486,6 tys. osób, listopad 487,6 tys. osób, grudzień 485,6 tys. osób, rok 2022: styczeń 494,2 tys. osób, luty 496,3 tys. osób, marzec 497,3 tys. osób, kwiecień 497,4 tys. osób, maj 496,9 tys. osób, czerwiec 497,0 tys. osób, lipiec 498,3 tys. osób, sierpień 497,5 tys. osób, wrzesień 497,6 tys. osób, październik 498,0 tys. osób, listopad 498,1 tys. osób, grudzień 496,8 tys. osób, rok 2023: styczeń 503,5 tys. osób, luty 504,6 tys. osób, marzec 503,9 tys. osób, kwiecień 503,9 tys. osób, maj 502,5 tys. osób, czerwiec 501,0 tys. osób, lipiec 500,8 tys. osób, sierpień 500,6 tys. osób, wrzesień 499,9 tys. osób, październik 499,5 tys. osób, listopad 498,7 tys. osób, grudzień 498,4 tys. osób, rok 2024: styczeń 497,3 tys. osób.

Wykres liniowy przedstawiający przeciętne wynagrodzenie w województwie dolnośląskim w złotówkach w poszczególnych miesiącach w latach 2021-2024. Rok 2021: styczeń 5722,68 zł, luty 5684,40 zł, marzec 5938,21 zł, kwiecień 6035,47 zł, maj 5819,52 zł, czerwiec 6585,19 zł, lipiec 6113,28 zł, sierpień 6288,91 zł, wrzesień 5984,39 zł, październik 6073,35 zł, listopad 6636,01 zł, grudzień 7019,43 zł, rok 2022: styczeń 6330,64 zł, luty 6421,56 zł, marzec 6710,64 zł, kwiecień 6840,26 zł, maj 6644,14 zł, czerwiec 7603,26 zł, lipiec 6968,03 zł, sierpień 7125,26 zł, wrzesień 6811,22 zł, październik 6877,57 zł, listopad 7553,08 zł, grudzień 7920,04 zł, rok 2023: styczeń 7205,65 zł, luty 7372,38 zł, marzec 7627,68 zł, kwiecień 7631,99 zł, maj 7464,68 zł, czerwiec 7754,27 zł, lipiec 8348,52 zł, sierpień 7793,85 zł, wrzesień 7748,33 zł, październik 7691,93 zł, listopad 8295,70 zł, grudzień 8677,67 zł, rok 2024: styczeń 8139,62 zł.
Tabela przedstawia przeciętne wynagrodzenie w województwie dolnośląskim wyrażone w złotówkach w poszczególnych miesiącach w okresie 2011-2024 roku. Rok 2011: styczeń 3281,48 zł, luty 3224,10 zł, marzec 3515,76 zł, kwiecień 3560,52 zł, maj 3393,74 zł, czerwiec 3970,17 zł, lipiec 3513,55 zł, sierpień 3735,44 zł, wrzesień 3468,51 zł, październik 3467,91 zł, listopad 3850,36 zł, grudzień 4062,09 zł, rok 2012: styczeń 3454,44 zł, luty 3452,03 zł, marzec 3665,06 zł, kwiecień 3650,73 zł, maj 3521,76 zł, czerwiec 4063,42 zł, lipiec 3576,00 zł, sierpień 3819,76 zł, wrzesień 3520,50 zł, październik 3526,09 zł, listopad 3985,55 zł, grudzień 4079,71 zł, rok 2013: styczeń 3583,53 zł, luty 3515,93 zł, marzec 3653,37 zł, kwiecień 3733,07 zł, maj 3615,54 zł, czerwiec 4281,90 zł, lipiec 3718,08 zł, sierpień 3678,72 zł, wrzesień 3864,82 zł, październik 3701,47 zł, listopad 4026,41 zł, grudzień 4330,27 zł, rok 2014: styczeń 3727,70 zł, luty 3689,49 zł, marzec 3841,39 zł, kwiecień 3929,35 zł, maj 3808,39 zł, czerwiec 4365,57 zł, lipiec 3934,54 zł, sierpień 4011,50 zł, wrzesień 3842,12 zł, październik 3898,90 zł, listopad 4196,50 zł, grudzień 4491,01 zł, rok 2015: styczeń 3914,56 zł, luty 3886,69 zł, marzec 4078,89 zł, kwiecień 4586,70 zł, maj 4024,79 zł, czerwiec 4062,45 zł, lipiec 4129,85 zł, sierpień 4115,44 zł, wrzesień 4097,23 zł, październik 4086,41 zł, listopad 4413,12 zł, grudzień 4692,39 zł, rok 2016: styczeń 4093,50 zł, luty 4037,90 zł, marzec 4274,20 zł, kwiecień 4369,77 zł, maj 4134,03 zł, czerwiec 4209,89 zł, lipiec 4610,10 zł, sierpień 4319,65 zł, wrzesień 4228,29 zł, październik 4251,83 zł, listopad 4579,44 zł, grudzień 4855,65 zł, rok 2017: styczeń 4297,14 zł, luty 4253,58 zł, marzec 4486,10 zł, kwiecień 4532,14 zł, maj 4404,64 zł, czerwiec 5055,39 zł, lipiec 4562,91 zł, sierpień 4661,02 zł, wrzesień 4510,07 zł, październik 4595,70 zł, listopad 4943,44 zł, grudzień 5205,29 zł, rok 2018: styczeń 4623,91 zł, luty 4605,91 zł, marzec 4860,65 zł, kwiecień 4866,15 zł, maj 4768,53 zł, czerwiec 5361,13 zł, lipiec 4858,38 zł, sierpień 4993,21 zł, wrzesień 4882,50 zł, październik 4938,59 zł, listopad 5277,55 zł, grudzień 5515,53 zł, rok 2019: styczeń 5024,65 zł, luty 4964,51 zł, marzec 5203,29 zł, kwiecień 5281,82 zł, maj 5162,92 zł, czerwiec 5616,19 zł, lipiec 5276,84 zł, sierpień 5328,60 zł, wrzesień 5190,64 zł, październik 5296,04 zł, listopad 5541,28 zł, grudzień 5961,24 zł, rok 2020: styczeń 5444,56 zł, luty 5379,87 zł, marzec 5573,15 zł, kwiecień 5440,89 zł, maj 5257,32 zł, czerwiec 5868,80 zł, lipiec 5561,04 zł, sierpień 5587,91 zł, wrzesień 5514,14 zł, październik 5612,17 zł, listopad 5989,93 zł, grudzień 6465,96 zł, rok 2021: styczeń 5722,68 zł, luty 5684,40 zł, marzec 5938,21 zł, kwiecień 6035,47 zł, maj 5819,52 zł, czerwiec 6585,19 zł, lipiec 6113,28 zł, sierpień 6288,91 zł, wrzesień 5984,39 zł, październik 6073,35 zł, listopad 6636,01 zł, grudzień 7019,43 zł, rok 2022: styczeń 6330,64 zł, luty 6421,56 zł, marzec 6710,64 zł, kwiecień 6840,26 zł, maj 6644,14 zł, czerwiec 7603,26 zł, lipiec 6968,03 zł, sierpień 7125,26 zł, wrzesień 6811,22 zł, październik 6877,57 zł, listopad 7553,08 zł, grudzień 7920,04 zł, rok 2023: styczeń 7205,65 zł, luty 7372,38 zł, marzec 7627,68 zł, kwiecień 7631,99 zł, maj 7464,68 zł, czerwiec 7754,27 zł, lipiec 8348,52 zł, sierpień 7793,85 zł, wrzesień 7748,33 zł, październik 7691,93 zł, listopad 8295,70 zł. ,grudzień 8677,67 zł, rok 2024: styczeń 8139,62 zł.

Wykres słupkowy przedstawiający liczbę podmiotów gospodarki narodowej w województwie dolnośląskim w poszczególnych miesiącach w latach 2021-2024. Rok 2021: styczeń 396422 podmioty, luty 397409 podmiotów, marzec 398759 podmiotów, kwiecień 400131 podmiotów, maj 401692 podmioty, czerwiec 402887 podmiotów, lipiec 404273 podmioty, sierpień 405546 podmiotów, wrzesień 407029 podmiotów, październik 408780 podmiotów, listopad 409962 podmioty, grudzień 410985 podmiotów, rok 2022: styczeń 411068 podmiotów, luty 412568 podmiotów, marzec 413608 podmiotów, kwiecień 414766 podmiotów, maj 416586 podmiotów, czerwiec 418390 podmiotów, lipiec 420042 podmioty, sierpień 421695 podmiotów, wrzesień 423465 podmiotów, październik 425049 podmiotów, listopad 426237 podmiotów, grudzień 427198 podmiotów, rok 2023: styczeń 427926 podmiotów, luty 429035 podmioty, marzec 430230 podmiotów, kwiecień 431558 podmiotów, maj 432926 podmiotów, czerwiec 434254 podmioty, lipiec 435454 podmioty, sierpień 437088 podmiotów, wrzesień 438325 podmiotów, październik 439667 podmiotów, listopad 440832 podmioty, grudzień 441419 podmiotów, rok 2024: styczeń 442034 podmioty.
Tabela przedstawiająca przedstawiający liczbę podmiotów gospodarki narodowej w województwie dolnośląskim w poszczególnych miesiącach w latach 2011-2024. Rok 2011: styczeń 331169 podmiotów, luty 331634 podmioty, marzec 331929 podmiotów, kwiecień 326139 podmiotów, maj 326164 podmioty, czerwiec 326885 podmiotów, lipiec 327360 podmiotów, sierpień 327785 podmiotów, wrzesień 328207 podmiotów, październik 328417 podmiotów, listopad 328314 podmiotów, grudzień 327625 podmiotów, rok 2012: styczeń 326739 podmiotów, luty 327081 podmiotów, marzec 327866 podmiotów, kwiecień 328436 podmiotów, maj 329551 podmiotów, czerwiec 330645 podmiotów, lipiec 331508 podmiotów, sierpień 332371 podmioty, wrzesień 333474 podmioty, październik 335062 podmioty, listopad 336452 podmioty, grudzień 336928 podmiotów, rok 2013: styczeń 336942 podmioty, luty 337553 podmioty, marzec 338078 podmiotów, kwiecień 338513 podmiotów, maj 339527 podmiotów, czerwiec 340711 podmiotów, lipiec 342130 podmiotów, sierpień 343224 podmioty, wrzesień 345819 podmiotów, październik 346197 podmiotów, listopad 347103 podmioty, grudzień 347561 podmiotów, rok 2014: styczeń 347811 podmiotów, luty 348600 podmiotów, marzec 349035 podmiotów, kwiecień 348393 podmioty, maj 348733 podmioty, czerwiec 349184 podmioty, lipiec 349315 podmiotów, sierpień 349306 podmiotów, wrzesień 349668 podmiotów, październik 350172 podmioty, listopad 350720 podmiotów, grudzień 351121 podmiotów, rok 2015: styczeń 351426 podmiotów, luty 352063 podmioty, marzec 352083 podmioty, kwiecień 352792 podmioty, maj 353237 podmiotów, czerwiec 354296 podmiotów, lipiec 355211 podmiotów, sierpień 356184 podmioty, wrzesień 357365 podmiotów, październik 358309 podmiotów, listopad 357522 podmioty, grudzień 357102 podmioty, rok 2016: styczeń 357395 podmiotów, luty 357990 podmiotów, marzec 358249 podmiotów, kwiecień 358640 podmiotów, maj 359746 podmiotów, czerwiec 358087 podmiotów, lipiec 358486 podmiotów, sierpień 358995 podmiotów, wrzesień 359748 podmiotów, październik 360421 podmiotów, listopad 360928 podmiotów, grudzień 361307 podmiotów, rok 2017: styczeń 360878 podmiotów, luty 360859 podmiotów, marzec 361680 podmiotów, kwiecień 362417 podmiotów, maj 363286 podmiotów, czerwiec 364378 podmiotów, lipiec 365126 podmiotów, sierpień 366184 podmioty, wrzesień 366740 podmiotów, październik 367606 podmiotów, listopad 368294 podmioty, grudzień 368811 podmiotów, rok 2018: styczeń 368678 podmiotów, luty 369201 podmiotów, marzec 369855 podmiotów, kwiecień 370690 podmiotów, maj 372471 podmiotów, czerwiec 374042 podmioty, lipiec 367293 podmioty, sierpień 369547 podmiotów, wrzesień 371111 podmiotów, październik 372849 podmiotów, listopad 374190 podmiotów, grudzień 375294 podmioty, rok 2019: styczeń 376518 podmiotów, luty 377757 podmiotów, marzec 379286 podmiotów, kwiecień 380758 podmiotów, maj 382407 podmiotów, czerwiec 383753 podmioty, lipiec 385066 podmiotów, sierpień 386336 podmiotów, wrzesień 387563 podmioty, październik 389002 podmioty, listopad 390205 podmiotów, grudzień 382892 podmioty, rok 2020: styczeń 382892 podmioty, luty 384457 podmiotów, marzec 385389 podmiotów, kwiecień 385835 podmiotów, maj 387074 podmioty, czerwiec 388467 podmiotów, lipiec 390027 podmiotów, sierpień 391544 podmioty, wrzesień 392986 podmiotów, październik 394424 podmioty, listopad 395363 podmioty, grudzień 396046 podmiotów, rok 2021: styczeń 396422 podmioty, luty 397409 podmiotów, marzec 398759 podmiotów, kwiecień 400131 podmiotów, maj 401692 podmioty, czerwiec 402887 podmiotów, lipiec 404273 podmioty, sierpień 405546 podmiotów, wrzesień 407029 podmiotów, październik 408780 podmiotów, listopad 409962 podmioty, grudzień 410985 podmiotów, rok 2022: styczeń 411068 podmiotów, luty 412568 podmiotów, marzec 413608 podmiotów, kwiecień 414766 podmiotów, maj 416586 podmiotów, czerwiec 418390 podmiotów, lipiec 420042 podmioty, sierpień 421695 podmiotów, wrzesień 423465 podmiotów, październik 425049 podmiotów, listopad 426237 podmiotów, grudzień 427198 podmiotów, rok 2023: styczeń 427926 podmiotów, luty 429035 podmioty, marzec 430230 podmiotów, kwiecień 431558 podmiotów, maj 432926 podmiotów, czerwiec 434254 podmioty, lipiec 435454 podmioty, sierpień 437088 podmiotów, wrzesień 438325 podmiotów, październik 439667 podmiotów, listopad 440832 podmioty, grudzień 441419 podmiotów, rok 2024: styczeń 442034 podmioty.

Źródło: https://wroclaw.stat.gov.pl/wojewodztwo/