Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

Liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, która została zgłoszona przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy w styczniu 2024 roku wyniosła 8 806 to jest blisko 14% ofert więcej niż w grudniu 2023.

Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 1,1 nowo zarejestrowanego bezrobotnego.
Liczba ofert pracy subsydiowanej wyniosła 7,3% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. Najwięcej ofert pracy dotyczyło prac sezonowych, które stanowiły 69% wszystkich zgłoszonych miejsc pracy.

Najwięcej ofert pracy (powyżej 1000) odnotowano w powiatach: wrocławskim ziemskim (1 647), wrocławskim grodzkim (1 516).

Wykres słupkowy przedstawia liczbę ofert pracy zgłaszanych do Powiatowych Urzędów Pracy w okresie od stycznia 2023 roku do stycznia 2024 roku, przedstawione wartości w 2023 roku: styczeń 8208 ofert pracy w tym 7518 ofert pracy niesubsydiowanej, luty 9680 ofert pracy w tym 7900 ofert pracy niesubsydiowanej, marzec 7843 oferty pracy w tym 6205 ofert pracy niesubsydiowanej, kwiecień 6451 ofert pracy w tym 5505 ofert pracy niesubsydiowanej, maj 8842 oferty pracy w tym 8007 ofert pracy niesubsydiowanej, czerwiec 9889 ofert pracy w tym 9177 ofert pracy niesubsydiowanej, lipiec 6881 ofert pracy w tym 6122 oferty pracy niesubsydiowanej, sierpień 7537 ofert pracy w tym 6581 ofert pracy niesubsydiowanej, wrzesień 6601 oferty pracy w tym 5700 ofert pracy niesubsydiowanej, październik 7911 ofert pracy w tym 7075 ofert pracy niesubsydiowanej, listopad 4963 oferty pracy w tym 4319 ofert pracy niesubsydiowanej, grudzień 7730 ofert pracy w tym 7343 oferty pracy niesubsydiowanej, w 2024 roku: styczeń 8806 ofert pracy w tym 8160 ofert pracy niesubsydiowanej.

Zobacz również:

Szczegółowe opracowanie znajduje się pod poniższym linkiem:
https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy