Wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce

W ostatnim dniu czerwca 2023 r. pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2332,5 tys. osób. Spośród nich 1008,8 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do pracujących w gospodarce narodowej.

Pośród ogółu, nieco większy był udział kobiet, które stanowiły 51,8%. Ten rodzaj umów był wykorzystywany głównie w sektorze prywatnym, w którym skupionych było 88,1% ogółu zleceniobiorców. W sektorze publicznym kobiety stanowiły 58,0%, a w prywatnym 51,0%.

Wykres przedstawiający ilość osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenie i pokrewnych według miejsca zamieszkania i płci stan na 31 marzec 2023 roku. Dane podane w przybliżeniu: w regionie warszawskim stołecznym 287 546 osób w tym 139 382 mężczyzn i 148164 kobiety, śląskim: 278 318 osób, w tym 136 161 mężczyzn, 142 157 kobiet, wielkopolskim: 212 357 osób, w tym 103 231 mężczyzn i 109 126 kobiet, dolnośląskim: 204 126 osób, w tym 96 373 mężczyzn i 107 753 kobiety, małopolskim: 191 988 osób, w tym 91 382 mężczyzn i 100 606 kobiet, pomorskim: 169 148 osób, w tym 83 742 mężczyzn i 85 406 kobiet, łódzkim: 141 198 osób, w tym 65 032 mężczyzn i 76 166 kobiet, mazowieckim regionalnym: 118 033 osób, w tym 56 867 mężczyzn i 61 166 kobiet, zachodniopomorskim: 111 996 osób, w tym 55 449 mężczyzn i 56  547 kobiet, kujawsko-pomorskim: 110 422 osób, w tym 52 747 mężczyzn i 57 675 kobiet, lubelskim 62 194 osoby. w tym 29 657 mężczyzn i 32 537 kobiet, podkarpackim: 85 227 osób, w tym 41 266 mężczyzn i 43 961 kobiet, warmińsko-mazurskim: 67 271 osób, w tym 30 555 mężczyzn i 36 716 kobiet, lubuskim: 62 194  osoby, w tym 29 657 mężczyzn i 32 537 kobiet, podlaskim: 60 520 osób, w tym 29 067 mężczyzn i 31 453 kobiet, świętokrzyskim: 55 746 osób, w tym 25 360 mężczyzn i 30 386 kobiet, opolskim: 55 415 osób, w tym 25 889 mężczyzn i 26 526 kobiet.

Zaprezentowane w opracowaniu poniżej dane dotyczą osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o pokrewnym charakterze, tj. umów agencyjnych, o świadczenie usług, umów uaktywniających, aktów powołania oraz umów z członkami rad nadzorczych. Przedstawione wyniki są częścią prac eksperymentalnych mających na celu określenie liczby osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Raport „Wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce w czerwcu 2023 r.”

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/wykonujacy-prace-na-podstawie-umow-zlecenia-i-pokrewnych-w-polsce-w-czerwcu-2023-r-,16,2.html