Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

W lutym 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do stycznia 2024 r. o 2,7%. Wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami premii w tym premii rocznych, nagród jubileuszowych, wypłatami z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Wykres liniowy przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie od stycznia 2021 roku do lutego 2024 roku. Przedstawione wartości w roku 2021: styczeń 5536,80 złoty, luty 5568,82 złoty, marzec 5929,05 złoty, kwiecień 5805,72 złoty, maj 5637,34 złoty, czerwiec 5802,42 złoty, lipiec 5851,87 złoty, sierpień 5843,75 złoty, wrzesień 5841,16 złoty, październik 5917,15 złoty, listopad 6022,49 złoty, grudzień 6644,39 złoty, w roku 2022: styczeń 6064,24 złoty, luty 6220,04 złoty, marzec 6665,64 złoty, kwiecień 6626,95 złoty, maj 6399,59 złoty, czerwiec 6554,87 złoty, lipiec 6778,63 złoty, sierpień 6583,03 złoty, wrzesień 6687,81 złoty, październik 6687,92 złoty, listopad 6857,96 złoty, grudzień 7329,96 złoty, w roku 2023: styczeń 6883,96 złoty, luty 7065,56 złoty, marzec 7508,34 złoty, kwiecień 7430,65 złoty, maj 7181,67 złoty, czerwiec 7335,20 złoty, lipiec 7485,12 złoty, sierpień 7368,97 złoty, wrzesień 7379,88 złoty, październik 7544,98 złoty, listopad 7670,19 złoty, grudzień 8032,96 złoty, w roku 2024: 7768,35 złoty, luty 7978,99 złoty.

W przekroju wojewódzkim, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na koniec lutego 2024 roku wystąpiło w województwie mazowieckim tj. 9 165,69 zł, a najniższe w województwie warmińsko-mazurskim – 6 425,18 zł.

Wykres przedstawia wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na koniec lutego 2024 roku w przekroju wojewódzkim: zachodniopomorskie 7 317,84 zł, lubuskie 7 038,44 zł, dolnośląskie 8 213,11 zł, pomorskie 8 082,71 zł, wielopolskie 7 096,26 zł, opolskie 7 229,24 zł, kujawsko-pomorskie 6 958,91 zł, łódzkie 7 410,28 zł, śląskie 8 488,95 zł, warmińsko-mazurskie 6 425,18 zł, mazowieckie 9 165,69 zł, świętokrzyskie 6 809,78 zł, małopolskie 8 225,21 zł, podlaskie 6 746,48 zł, lubelskie 6 714,44 zł, podkarpackie 6 751,72 zł,

Źródło: https://dbw.stat.gov.pl/dashboard/213

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-lutym-2024-roku,3,147.html