Konferencja podsumowująca wdrażanie perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach PO WER i RPO

Grafika ozdobna dotycząca Podsumowania wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach PO WER i RPO WD
9 października we Wrocławiu odbyła się Konferencja podsumowująca wdrażanie perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach PO WER i RPO.

Oprócz podsumowania wdrażania RPO WD 2014-2020 i PO WER 2014-2020 omówione zostały tematy dotyczące m.in :

  • wpływu Funduszy Europejskich na dolnośląski rynek pracy,
  • doświadczenia w realizacji projektów pozakonkursowych oraz partnerstwa w projektach konkursowych przy udzielaniu dotacji,
  • współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia oraz wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom konfliktu zbrojnego w Ukrainie,
  • zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne w Polsce z punktu widzenia Komisji Europejskiej.

Uczestnicy konferencji mogli również dowiedzieć się jak PO WER zmienił życie uczestniczki projektu „Dotacje dla młodych” oraz poznać projekt „Amor vincit omnia”, który stał się przykładem dobrych praktyk i skutecznego wykorzystania funduszy. Omówione zostały także Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w 2024 roku.