Seminarium „Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych , w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”

Zdjęcie przedstawiające salę, w której odbyło się seminarium wraz z siedzącymi tyłem uczestnikami spotkania
12 grudnia 2023 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy razem z Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej podczas seminarium „Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych , w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska” poruszył kwestie zmiany modelu organizacji usług oraz pomocy społecznej w gminach w związku z uruchomieniem Centrum Usług Społecznych.

Przedstawione zostały także założenia ogłoszonego w grudniu 2023 roku konkursu wspierającego tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych w ramach priorytetu 7.7B Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.