Ogłoszenie

Unijna pomoc w znalezieniu i uzyskaniu pracy na lepszych warunkach

Najnowszy nabór wniosków o dotacje z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w zamierzeniach ma wspierać osoby, których głównym problemem są niskie pensje, często wynikające z niekorzystnych krótkotrwałych umów skorelowanych z niskim wykształceniem. W ograniczaniu tego zjawiska sprzyja podnoszenie własnych kwalifikacji, dostosowywanie ich do zmieniającego się popytu na pracę. To najszybszy sposób na wyrwanie się z […]

Wydarzenie

Międzynarodowe Targi Pracy „With EURES to Europe!”

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Pracy „With EURES to Europe!”, które odbędą się 16 maja 2024 r. (czwartek) we Wrocławiu (Arena Tarczyński, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław). Liczba stoisk: 80 stoisk standardowych 2x2m oraz 19 większych stoisk 6mx2m • Zgłoszenia: 1 - 3 osoby, • Udział: bezpłatny, • Możliwość wsparcia […]

Wydarzenie

Konferencja „Dolnośląskie Usługi Rozwojowe 2024”

10 kwietnia 2024 roku zapraszamy na konferencję "Dolnośląskie Usługi Rozwojowe 2024", na której opowiemy o możliwościach dofinansowania na podniesienie kwalifikacji Dolnoślązaków. Wydarzenie odbędzie się 10 kwietnia 2024 roku, godz. 9.00-14.30 w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki S.A. przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu. Spotkanie skierowane jest dla członków PIFS oraz do pozostałych firm działających […]

Ogłoszenie

Nowe nabory wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzane w sposób konkurencyjny ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach: Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Typ […]