Conference summarizing the implementation of the 2014-2020 financial perspective under PO WER and RPO

Grafika ozdobna dotycząca Podsumowania wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach PO WER i RPO WD