Polityka bezpieczeństwa i polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Ogrodowa 5b.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: walbrzych@dwup.pl, telefonicznie pod numerem: 74 88 66 500 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z IOD na adres mailowy: iod@dwup.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, przepisów z zakresu polityki rynku pracy oraz innych związanych z działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi procedurami.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
 
Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Polityka prywatności

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy szanuje prywatność użytkowników Cyfrowego kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy, dostępnego poprzez sieć Internet.

Korzystając z Cyfrowego kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy wraz z wszystkimi jego podstronami akceptujesz zasady polityki prywatności.

Dane osobowe gromadzimy wyłączne za zgodą użytkowników korzystających z sekcji „Formularz kontaktowy”.

Rejestrujemy także inne informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:

  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies,
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
  • pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

Cyfrowe kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy wykorzystuje pliki cookies dla potrzeb technicznych – dla równoważenia obciążenia serwerów Systemu Informacyjnego DWUP, obsługi sesji użytkownika przez ten sam serwer oraz zapewnienia jednorazowego wyświetlenia na stronie komunikatu o używaniu przez stronę plików cookies. Pliki cookies nie są nigdy łączone z żadnymi innymi danymi, w szczególności z danymi osobowymi.

Pliki cookies mogą być używane przez podmiot opracowujący statystyki korzystania z serwisu:

  • na zasadach zgodnych z opublikowaną przez ten podmiot polityką bezpieczeństwa http://www.ogicom.pl/polityka-prywatności – do tego, by tworzyć anonimowe statystyki serwisu. Dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, jednak użytkownicy mogą samodzielnie nimi zarządzać, w tym całkowicie zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucenia ciasteczek.

Administratorem danych jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych.

Zbierane dane wykorzystywane są do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Cyfrowego kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy, jego podstron i naszych użytkowników.

Kwestie bezpieczeństwa danych traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Cyfrowe kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy i jego podstrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m. in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w Cyfrowym kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy i jego podstronach linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

Jeśli zmienią się zasady polityki prywatności obowiązujące w Cyfrowym kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.