Barometr rynku pracy

Badanie polega na ocenie perspektyw rozwoju bezrobocia (komponent A) i zatrudnienia (komponent B). Badanie jest realizowane w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia przez 17 publicznych służb zatrudnienia (PSZ) w UE i koordynowane przez niemieckie służby zatrudnienia – Instytut Badań w zakresie Zatrudnienia (IAB), będący agendą niemieckich PSZ. IAB generuje odpowiedzi i przedstawia wyniki dla danego państwa osobno oraz zbiorczo – dla wszystkich państw biorących udział w badaniu.


W przypadku Polski, w badaniu uczestniczą wszystkie wojewódzkie urzędy pracy, które dokonują oceny sytuacji na rynku pracy w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi. Badanie prowadzone jest w cyklu miesięcznym.

Na podstawie informacji podanej przez: Departament Rynku Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Grafika przedstawiająca barometr rynku pracy na kwiecień 2024 roku. Komponent A znajduje się na poziomie 100,5 punktów, a komponent B na poziomie 99,9 punktów. Barometr Rynku Pracy w kwietniu 2024 jest na poziomie 100,2 punktów co oznacza, że perspektywa rozwoju bezrobocia i zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące pozostanie bez zmian.

Zobacz również:

Źródło: https://epsz.praca.gov.pl/brp/w-polsce