O nas

Jednostką odpowiedzialną za kompleksowo zredagowaną wersję informacji z zakresu Obserwatorium Rynku Pracy, tzw. Cyfrowe kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy, jest Wydział Rynku Pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wydział ten odpowiada za realizację rozwiązań w obszarze szeroko pojętego rynku pracy, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, migracji zarobkowych i rozwoju instytucji rynku pracy oraz inicjowanie i wspieranie działalności publicznych służb zatrudnienia. Do zadań Wydziału Rynku Pracy należy również prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem krajowych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  jest samorządową jednostką organizacyjną  województwa dolnośląskiego zorganizowaną w formie jednostki budżetowej. 

Siedziba DWUP mieści się w Wałbrzychu. Urząd posiada również Filie we:

  • Wrocławiu,
  • Jeleniej Górze,
  • Legnicy.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy na obszarze województwa dolnośląskiego. Korzystając z Funduszy Europejskich oraz Krajowych pomaga zwiększyć i wykorzystać potencjał Dolnoślązaków na rynku pracy.

Urząd, w ramach działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, świadczy również bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa zawodowego. Kadra specjalistów, doradców zawodowych oraz psychologów udziela wskazówek osobom bezrobotnym jak również pracodawcom, którym zależy na rozwoju zawodowym pracowników.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wspiera również mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii, poprzez działania EURES. Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zapraszamy do odwiedzania naszego portalu i korzystania z prezentowanych tu treści.