Spotkanie

Spotkanie informacyjne we Wrocławiu „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych dostępnymi formami wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie odbędzie się: 8 maja 2024 r. (środa) w godz. 10:00 – 12:00 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 – sala konferencyjna (nr 510 – V piętro). Podczas spotkania zostaną omówione […]

Ogłoszenie

Szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zapraszamy na szkolenie on-line "Uproszczone metody rozliczania projektów, w tym zasady rozliczenia projektów ryczałtowych w FEDS 2021-2027" dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, które odbędzie się 09.05.2024 r. w godz.: 9.00-15.00. Zgłoszenia na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na […]

Wydarzenie

Międzynarodowe Targi Pracy „WITH EURES TO EUROPE!”

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe targi pracy organizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia 16 maja (czwartek) 2024 r. w godzinach od 10.00 do 15.00, które odbędą się na Tarczyński Arena Wrocław, al. Śląska 1. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy” i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus […]

Spotkanie

Spotkanie informacyjne we Wrocławiu: „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne: „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”. Spotkanie informacyjne dotyczy aktualnych źródeł finansowania w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek unijnych kierowanych do wszystkich osób, które chciałaby rozpocząć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania, w tym osoby fizyczne planujące […]

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie nr FEDS.11.01-IZ.00-105/24, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: 11 Pomoc Techniczna EFS+, Działanie:11.01 Pomoc techniczna EFS+. Termin realizacji naboru: od 05.06.2024 r. do 27.06.2024 […]

Wydarzenie

Webinarium nt. projektu : „Aktywizacja Dolnośląskiego rynku pracy – IV edycja”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium nt. projektu: „Aktywizacja Dolnośląskiego rynku pracy – IV edycja”, które odbędzie się 7 czerwca 2024 r. (piątek), w godz. 10:00-12.00 Spotkanie informacyjne on-line dotyczy aktualnych źródeł finansowania w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek unijnych kierowanych do wszystkich osób, które chciałaby rozpocząć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim. […]

Spotkanie

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ziębicach

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu  (PIFE) zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędzie się: 11 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 -13.00 w Urzędzie Miejskim w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, sala konferencyjna. Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby i podmioty zainteresowane tematem Funduszy Europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców, […]

Spotkanie

Webinarium „Fundusze europejskie na rozwój firm”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium: „Fundusze europejskie na rozwój firm”. Na webinarium zostaną przedstawione możliwości wsparcia unijnego dla firm. Omówione zostaną również instrumenty dedykowane przedsiębiorcom takie jak: STEP oraz Innovation Coach, a także możliwości wsparcia szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników firm. Spotkanie w formie webinarium odbędzie się na platformie internetowej […]

Ogłoszenie

Nabór na wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków rezerwy KFS. Składanie wniosków 21.06.2024 w godz. 7.30 -15.30. Dodatkowo informujemy, że konsultacje dla pracodawców odbędą się 18.06.2024 w godz. 10.00-13.00

Spotkanie

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wołowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Najbliższe spotkanie odbędzie się: 2 lipca 2024 r. w godz. 10.00-12.30 w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34 W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji na temat aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w […]

Spotkanie

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru nr FEDS.07.05-IP.02-112/24

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w naborze nr FEDS.07.05-IP.02-112/24 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych społecznie i osób biernych zawodowo oraz wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych. Spotkanie odbędzie się 3 lipca 2024 r. we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, budynek […]

Spotkanie

Webinarium „Środki unijne na rozwój i efektywność energetyczną dla dolnośląskich firm”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Środki unijne na rozwój i efektywność energetyczną dla dolnośląskich firm”. Na webinarium zostaną przedstawione możliwości współfinansowania i finansowania w przedsiębiorstwach przedsięwzięć inwestycyjnych i termomodernizacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Podczas webinarium zostaną przedstawione najważniejsze założenia wdrażanych instrumentów finansowych, które pozwolą przedsiębiorcom z sektora MŚP […]