Ładowanie Wydarzenia

Wszystkie Wydarzenia

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów (FEDS.07.05-IP.02-112/24)

14 czerwca - 24 lipca

Grafika ozdobna zawierająca treść: Fundusze Europejskie. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodych Dolnoślązaków. Nabór FEDS.07.05-IP.02-112/24
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nowy nabór wniosków na dofinansowanie projektów, w których m.in.
– młodzi ludzie mieszkający w województwie dolnośląskim znajdą m.in. zatrudnienie, praktyczne przygotowanie do pracy, uzyskają potrzebne kwalifikacje, zdobędą kompetencje społeczne i obywatelskie, czy też nauczą się życiowej zaradności, samodzielności;
– będą tworzone nowe oraz wspierane już istniejące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy.
O dofinansowanie mogą się starać m.in.:
• Jednostki Samorządu Terytorialnego – ich jednostki organizacyjne i podmioty świadczące usługi w publiczne w imieniu jst.
• Lokalne Grupy Działania,
• Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
• Organizacje pozarządowe,
• Podmioty ekonomii społecznej,
• Instytucje rynku pracy.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać od 13 czerwca do 24 lipca 2024 r.

Szczegóły

Początek:
14 czerwca
Koniec:
24 lipca
Kategoria Wydarzenie:

Organizator

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Phone
74 88 66 500
Email
obserwatorium@dwup.pl
Zobacz witrynę: Organizator