Ładowanie Wydarzenia

Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Nowe nabory wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska

11 kwietnia - 3 czerwca

Grafika ozdobna dotycząca naboru na wnioski: o dofinansowanie projektów dotyczących: Wsparcia dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów społecznych oraz wsparcia dialogu społecznego i budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzane w sposób konkurencyjny ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach:

Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.
Typ projektów:
7.7.G Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego: https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/6041-nabor-konkurencyjny-nr-feds0707-ip02-08924-wsparcie-dialogu-spolecznego-i-budowania,

oraz

Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku , Działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy.
Typ projektów:
7.4.E Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów społecznych: https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/6038-nabor-konkurencyjny-nr-feds0704-ip02-08824-wsparcie-dialogu-spolecznego-i-budowania.

Termin składania wniosków: 22.05.2024 r.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej SOWA EFS.

Do prawidłowego przygotowania projektu od strony merytorycznej pomocna będzie dla Państwa „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w systemie SOWA EFS w ramach programu FEDS 2021-2027”, dostępna wraz z Regulaminem wyboru projektów na stronie internetowej Programu FEDS 2021-2027, w sekcji „Nabory”.

Szczegóły

Początek:
11 kwietnia
Koniec:
3 czerwca
Kategoria Wydarzenie:

Organizator

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu
Phone
71 39 74 200
Email
wroclaw.dwup@dwup.pl
Zobacz witrynę: Organizator