Ludność na rynku pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną publikacją Urzędu Statystycznego we Wrocławiu „Ludność na rynku pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”, która została opublikowana 26.03.2024 roku.

Opracowanie zawiera szczegółową analizę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana w odniesieniu do ich zróżnicowania pod względem cech społeczno-demograficznych związanych z płcią, miejscem zamieszkania, wiekiem i wykształceniem.

Publikacja zawiera część analityczną wzbogaconą o prezentację graficzną zjawisk na mapach i wykresach oraz uwagi metodologiczne. W części analitycznej zawarte są porównania różnych aspektów aktywności ekonomicznej ludności pomiędzy dwoma ostatnimi spisami powszechnymi. Ponadto publikacja zawiera porównanie podstawowych wartości i wskaźników dla województwa dolnośląskiego z pozostałymi województwami i krajem.

Publikacja „Ludność na rynku pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

Grafika okładki ozdobnej publikacji pod nazwą "Ludność na rynku pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021"

Źródło: https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/spisy-powszechne/ludnosc-na-rynku-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,14,1.html#