Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego pt.: „Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku”.

W publikacji znajdują się podstawowe informacje dotyczące zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno ze strony osób deklarujących pracę w szarej strefie, jak i pracodawców oraz gospodarstw domowych, korzystających z pracy nierejestrowanej. Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficznymi oraz społeczno-ekonomicznymi (płeć, wiek, wykształcenie), rodzajem wykonywanej pracy, długością trwania pracy, przyczynami jej podejmowania.

Publikacja „Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku”

Okładka ozdobna raportu "Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 r."

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2022-roku,22,6.html#