Produkt krajowy brutto – regionalne rachunki w latach 2019-2021

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny pn.: „Produkt krajowy brutto – regionalne rachunki w latach 2019-2021”, które zostało opublikowane w grudniu 2023 r.

Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskim Systemie Rachunków 2010 (ESA 2010).

Opis analityczny zawiera charakterystykę poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Analiza została wzbogacona mapami i wykresami oraz uzupełniona zestawem definicji podstawowych pojęć stosowanych w rachunkach narodowych i regionalnych. Aneks tabelaryczny dostępny jest w pliku Excel.

Raport – Produkt krajowy brutto – regionalne rachunki w latach 2019-2021

Grafika ozdobna okładki raportu "Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021"

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki-regionalne-w-latach-2019-2021,1,22.html#