Rocznik Statystyczny Pracy 2023

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przeprowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny  „Rocznik Statystyczny Pracy 2023”, która przedstawia przedstawia dane za lata 2021 i 2022 nt. aktywności ekonomicznej ludności Polski, pracujących, ruchu zatrudnionych i wolnych miejsc pracy, bezrobotnych, warunków pracy (struktury czasu pracy, strajków, warunków na stanowisku pracy, wypadków przy pracy), kosztów pracy i wynagrodzeń (funduszy wynagrodzeń i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego i realnego, wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktury pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).

Publikacja prezentuje zmiany zachodzące na rynku pracy w Polsce, jak również podstawowe informacje nt. rynku pracy w krajach UE.

Raport – Rocznik statystyczny Pracy 2023

Grafika ozdobna okładki raportu "Rocznik statystyczny Pracy 2023"

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2023,7,8.html