Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową, zbiorczą publikacją Głównego Urzędu Statystycznego „Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023”, zawierającą kluczowe statystyki dotyczące Polski oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe.

Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Publikacja „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023”

Grafika ozdobna okładki raportu "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej"

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2023,2,23.html