Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny pn.: „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku”, które zostało opublikowane w grudniu 2023 r.

Publikacja poświęcona jest opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. W publikacji scharakteryzowano populację osób starszych oraz zaprezentowano ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową. Dokonano także prezentacji wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem, pomocą społeczną oraz aktywnością osób starszych. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najnowszych dostępnych wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz danych zbiorczych opracowywanych w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej. Dane te zostały wzbogacone o informacje pozyskane ze źródeł poza statystycznych.

Raport – Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku

Grafika ozdobna okładki raportu "Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 r."

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2022-roku,2,5.html#