Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2024 roku

Zapraszamy do zapoznania się z informacją statystyczną utworzoną przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy pn.: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku”, która została opublikowana w czerwcu 2024 r.

Jest to kolejna edycja wydawanej co kwartał publikacji poświęconej tematyce zatrudnienia i wynagrodzeń. Celem prezentowanego materiału jest dostarczenie danych statystycznych opisujących bieżące zmiany na rynku pracy, m.in. w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń. Część tabelaryczna publikacji jest dostępna w plikach programu Excel.

„Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku”

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-pierwszym-kwartale-2024-roku,1,54.html