Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim

Sezonowość jest charakterystyczną cechą polskiego rynku pracy co oznacza, że w miesiącach rozpoczynających i kończących rok bezrobocie wzrasta.
Z końcem maja 2024 odnotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego spadek bezrobocia rejestrowanego o 1 056 osób w porównaniu do stanu na dzień 30.04.2024.

Wykres słupkowy dotyczący spadku lub wzrostu bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim w okresie od maja 2023 do maja 2024, wartości w przybliżeniu: maj 2023 spadek o 2200 osób, czerwiec 2023 spadek o 2300 osób, lipiec 2023 wzrost o 500 osób, sierpień 2023 wartość 0, wrzesień 2023 spadek o 1000 osób, październik 2023 spadek o 600 osób, listopad 2023 wzrost o 600 osób, grudzień 2023 wzrost o 1300 osób, styczeń 2024 wzrost o 6200 osób, luty 2024 wzrost o 3000, marzec 2024 spadek o 1600, kwiecień 2024 spadek o 2500, maj 2024 spadek o 1900

W okresie sprawozdawczym największą liczbę bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy odnotowano w mieście Wrocław, tj. 6,6 tys. osób, jest to 0,2 tys. osób mniej niż w kwietniu 2024. Zarówno miasto Wrocław, jak i powiat wrocławski są miejscami, w których stopa bezrobocia jest najniższa w województwie i wynosi obecnie kolejno 1,7% i 1,5%. Natomiast powiat górowski, w którym wg stanu na dzień 31.05.2024 stopa bezrobocia osiągnęła najwyższą wartość na Dolnym Śląsku, tj. 13,8% odnotował liczbę bezrobotnych na poziomie 1,3 tys. osób.
Porównując: bezrobotni z miasta Wrocław stanowią ponad 12% ogółu bezrobotnych w województwie dolnośląskim podczas, gdy w powiecie górowskim stanowią 2,4% ogółu.

Mapa przedstawiająca stopę bezrobocia w województwie dolnośląskim w maju 2024, przedstawione wartości w powiecie: zgorzelecki 5,2%, bolesławiecki 2,8%, lubański 6,9%, lwówecki 8,8%, karkonoski 8,5%, m. Jelenia Góra 3,9%, złotoryjski 13,1%, legnicki 7,5%, m. Legnica 4,7%, polkowicki 4,1%, głogowski 6,4%, lubiński 3,8%, jaworski 9,8%, kamiennogórski 6,7%, wałbrzyski 11,8%, m. Wałbrzych 4,6%, świdnicki 6,1%, średzki 4,8%, wołowski 10,6%, górowski 13,8%, trzebnicki 5,1%, wrocławski 1,5%, m. Wrocław 1,7%, dzierżoniowski 6,0%, kłodzki 11,9%, ząbkowicki 9,9%, strzeliński 10,7%, oławski 4,3%, oleśnicki 5,9%, milicki 6,3%.

We wskazanym poniżej okresie sprawozdawczym liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 43 108 osób, co stanowi 79% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy nieznacznie zmniejszyła się bo o 48 osób, zauważalnie jednak zmniejszył się ich procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych o 1,2 punktu procentowego.

Wykres kołowy ukazujący ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy według stanu na koniec maja 2024 roku, przedstawione wartości: długotrwale bezrobotne 25 189 osób, powyżej 50 roku życia 15 703 osób, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 1 299 osób, posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 8 079 osób, posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 135 osób, niepełnosprawni 5 255 osób, do 30 roku życia 11 263 osób w tym do 25 roku życia 5 571 osób, od 25 do 30 lat 5 692 osób.

Zobacz również:

Szczegółowe opracowanie znajduje się pod poniższym linkiem:
https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy