Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim

Sezonowość jest charakterystyczną cechą polskiego rynku pracy co oznacza, że w miesiącach rozpoczynających i kończących rok bezrobocie wzrasta. Z końcem stycznia 2024 odnotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego wzrost bezrobocia rejestrowanego o 3 297 osób w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023.

Wykres słupkowy dotyczący spadku lub wzrostu bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim w okresie od stycznia 2023 do stycznia 2024, wartości w przybliżeniu: styczeń 2023 wzrost o 2900 osób, luty 2023 wzrost o 700 osób, marzec 2023 spadek o 900 osób, kwiecień 2023 spadek o 1600 osób, maj 2023 spadek o 1200 osób, czerwiec 2023 spadek o 1300 osób, lipiec 2023 wzrost o 300 osób, sierpień 2023 wartość 0, wrzesień 2023 spadek o 500 osób, październik 2023 spadek o 300 osób, listopad 2023 wzrost o 300 osób, grudzień 2023 wzrost o 700 osób, styczeń 2024 wzrost o 6200 osób.

Na koniec stycznia 2024 roku największą liczbę bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy odnotowano w mieście Wrocław, tj. 6,5 tys. osób, jest to 0,1 tys. osób mniej niż w styczniu 2023 oraz 0,2 tys. osób więcej niż w grudniu 2023 r. Zarówno miasto Wrocław, jak i powiat wrocławski są miejscami, w których stopa bezrobocia jest najniższa w województwie i wynosi obecnie kolejno 1,6% i 1,5%. Natomiast powiat górowski, w którym wg stanu na dzień 31.01.2024 r. stopa bezrobocia osiągnęła najwyższą wartość na Dolnym Śląsku, tj. 14,6% odnotował liczbę bezrobotnych na poziomie 1,4 tys. osób. Porównując: bezrobotni z miasta Wrocław stanowią blisko 11,5% ogółu bezrobotnych w województwie dolnośląskim podczas, gdy w powiecie górowskim stanowią 2,5% ogółu.

Mapa przedstawiająca stopę bezrobocia w województwie dolnośląskim w styczniu 2024, przedstawione wartości w powiecie: zgorzelecki 5,3%, bolesławiecki 3,1%, lubański 7,1%, lwówecki 8,7%, karkonoski 8,8%, m. Jelenia Góra 4,1%, złotoryjski 13,9%, legnicki 8,0%, m. Legnica 4,9%, polkowicki 4,4%, głogowski 6,8%, lubiński 4,1%, jaworski 10,5%, kamiennogórski 6,7%, wałbrzyski 12,6%, m. Wałbrzych 4,7%, świdnicki 6,4%, średzki 4,9%, wołowski 11,2%, górowski 14,6%, trzebnicki 5,3%, wrocławski 1,5%, m. Wrocław 1,6%, dzierżoniowski 6,1%, kłodzki 12,0%, ząbkowicki 10,5%, strzeliński 10,8%, oławski 4,2%, oleśnicki 6,3%, milicki 6,7%.

We wskazanym powyżej okresie sprawozdawczym liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 44 514 osób, co stanowi 79,1% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmniejszyła się o 1 228 osób, zmniejszył się również ich procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych o 1,3 punktu procentowego.

Wykres kołowy ukazujący ilość osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy według stanu na koniec stycznia 2024 roku, przedstawione wartości: długotrwale bezrobotne 25 947 osób, powyżej 50 roku życia 16 312 osób, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 1 489 osób, posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 8 420 osób, posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 136 osób, niepełnosprawni 5 396 osób, do 30 roku życia 11 555 osób w tym do 25 roku życia 5 839 osób, od 25 do 30 lat 5 716 osób.

Zobacz również:

Szczegółowe opracowanie znajduje się pod poniższym linkiem:
https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy