Napływ i odpływ osób bezrobotnych w województwie dolnośląskim

W styczniu 2024 r. napływ bezrobotnych w województwie dolnośląskim był wyższy od odpływu, co przełożyło się na wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie dolnośląskim. Na koniec stycznia 2024 roku odnotowano napływ 9 257 bezrobotnych, tj. o 2 852 osoby więcej niż w grudniu 2023 roku. Kobiety stanowiły 48,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli 1,7 punktu procentowego więcej niż w grudniu 2023 roku. W kategorii rejestrujących się bezrobotnych kobiet, przeważały osoby zamieszkałe w miastach (66,1% ogółu zarejestrowanych kobiet).

Wykres liniowy przedstawia napływ osób bezrobotnych w okresie styczeń 2023 - styczeń 2024, w tym zarejestrowanych po raz pierwszy. Przedstawione dane w zaokrągleniu w 2023 roku zarejestrowano w: styczniu 8 800 osób, w tym 2 000 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, lutym 7 500 osób, w tym 1 700 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, marcu 7 900 osób, w tym 1 800 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, kwietniu 6 500 osób, w tym 1 400 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, maju 6 600 osób, w tym 1 600 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, czerwcu 6 500 osób, w tym 1 400 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, lipcu 7 100 osób, w tym 1 700 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, sierpniu 7 000, w tym 1600 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, wrześniu 8 000 osób, w tym 2 200 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, październiku 7 900 osób, w tym 2 000 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, listopadzie 7 100 osób, w tym 1 600 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, grudniu 6 400 osób, w tym 1 200 osób zarejestrowanych po raz pierwszy, w 2024 roku zarejestrowano w: styczniu 9 300 osób, w tym 2 000 osób zarejestrowanych po raz pierwszy.

Natomiast w styczniu 2024 roku wyłączono z ewidencji powiatowych urzędów pracy w województwie dolnośląskim 5 960 osób bezrobotnych, tj. o 4,3% więcej niż w grudniu 2023 roku. Głównymi składowymi bilansu odpływu były podjęcia pracy (3 333 bezrobotnych), a także wyłączenia z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy (1 215 bezrobotnych). Kobiety stanowiły 53,6% podejmujących pracę oraz 41,5% w liczbie osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy.

Wykres liniowy przedstawia liczbę osób bezrobotnych wyrejestrowanych z powiatowych urzędów pracy w województwie dolnośląskim w okresie od stycznia 2023 do stycznia 2024, w tym osoby wyrejestrowane na podjęcie pracy. Przedstawione wartości w przybliżeniu: ilość osób wyrejestrowanych w 2023 roku w: styczniu 5 900 osób, w tym 3 300 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, lutym 6 800 osób, w tym 3 600 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, marcu 8 800 osób, w tym 4 500 osób osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, kwietniu 8 000 osób, w tym 4 200 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, maju 7 800 osób, w tym 4 200 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, czerwcu 7 800 osób, w tym 3 900 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, lipcu 6 800 osób, w tym 3 600 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, sierpniu 7 000 osób, w tym 3 600 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, wrześniu 8 600 osób, w tym 5 000 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, październiku 8 300 osób, w tym 4 700 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, listopadzie 6 800 osób, w tym 3 800 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, grudniu 5 700 osób, w tym 3 400 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy, w 2024 roku w: styczniu 6 000 osób, w tym 3 300 osób wyrejestrowanych na podjęcie pracy.

Szczegółowe opracowanie znajduje się pod poniższym linkiem:
https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy