Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON

Według stanu na koniec maja 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 216,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W maju zarejestrowano 30,3 tys. nowych podmiotów tj. o 10,8% mniej niż miesiąc wcześniej.

Wykres słupkowy przedstawia liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2024 roku w: styczniu 34 536 podmiotów, lutym 38 765 podmiotów, marcu 32 775 podmiotów, kwietniu 34 007 podmiotów i maju 30 349 podmiotów.
Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON

W porównaniu do poprzedniego miesiąca w maju spadła liczba nowo zarejestrowanych podmiotów (o 10,8%). Spadek odnotowano dla spółek handlowych
(o 19,9%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 9,7%).

Pełna informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON – maj 2024

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-maj-2024,8,51.html