Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON

Według stanu na koniec marca 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 188,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W marcu zarejestrowano 32,8 tys. nowych podmiotów tj. o 15,5% mniej niż miesiąc wcześniej.

Wykres słupkowy przedstawia liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2024 roku w: styczniu 34 536 podmiotów, lutym 38 765 podmiotów i marcu 32 775 podmiotów.
Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON

W porównaniu do poprzedniego miesiąca w marcu spadła liczba nowo zarejestrowanych podmiotów (o 15,5%). Spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów odnotowano dla spółek (o 5,9%). Wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 5,7%).

Pełna informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON – marzec 2023

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-marzec-2024,8,49.html