Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia i rocznica powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce

Zdjęcie zawierające cząstkową informację o treści: Publiczne Służby Zatrudnienia wczoraj i dziś: Publiczne służby zatrudnienia to instytucje, które w Polsce działają nieprzerwanie od 1919 roku od ich powołania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretem o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. W roku 2024 obchodzimy już 105 rocznicę ich powstania. To doskonały moment na to, by przyjrzeć się jak na przestrzeni burzliwych dekad ewoluowały pomysły na pomoc i aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców w doborze odpowiedniego kandydata do zatrudnienia. Po 123 latach zaborów bezrobocie mocno wpisywało się w powojenną rzeczywistość - w 1918 roku w Polsce było około 450 tys. osób pozostających bez pracy. Odrodzone państwo polskie stanęło przed zadaniem udzielenia im pomocy - wypłacania zasiłków i zapomóg, pośrednictwa pracy czy wreszcie uruchomienia form aktywizacji zawodowej. Podjęte wówczas kroki sprawił, że w okresie międzywojennym Polska należała do pionierów (...)
27 stycznia to Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, a 31 stycznia odbyła się konferencja z okazji 105 rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

27 stycznia obchodziliśmy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Natomiast 31 stycznia przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestniczyli w obchodach 105 rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce zorganizowanych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Uroczystość 105-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia była okazją do podsumowania osiągnięć i doświadczeń Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce oraz wymiany poglądów i dobrych praktyk. W konferencji uczestniczyli ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wiceministra Aleksandra Gajewska, wiceminister oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń, wiceministra Katarzyna Nowakowska oraz Dyrektor Generalny Liwiusz Laska.