Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Zdjęcie przedstawiające Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy
Dolnośląski Wojewódzku Urząd pracy z dniem 1 lipca 2023 roku przejął przewodnictwo w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, co skutkowało stacjonarnym posiedzeniem, które odbyło się w dniach 20-23 września 2023 r. we Wrocławiu. Konwent był doskonałą płaszczyzną do dyskusji na temat bieżących wyzwań jakie stawia przed nami dzisiejszy rynek pracy.
Grafika ozdobna z napisem "Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy" zawierająca w lewym dolnym rogu logo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a w prawym dolnym rogu znajduje się logo Województwa Dolnośląskiego