Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Zdjęcie przedstawiające Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.
Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  – Pani Alina Zaręba w dniach 06-08.03.2024 r.  wzięła udział w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Gospodarzem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, który z Przewodniczącym Konwentu, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach  – Panem Grzegorzem Sikorskim przewodniczy
w II półroczu br. pracom Gremium.
 
Główne cele działania Konwentu to współpraca pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, wypracowanie wspólnych kierunków realizacji zadań oraz praca nad kształtowaniem polityki zatrudnienia i minimalizowaniem bezrobocia.


Podczas spotkania poruszano kwestie związane z:

  • problemami z dochodzeniem należności z tytułu udzielonego wsparcia na ochronę miejsc pracy w drodze egzekucji cywilnej i administracyjnej,
  • omówiono pracę zespołu ds. nadużyć finansowych – dotychczasowe działania i plany,
  • przedstawiono założenia projektu „Rozwój usług publicznych służb zatrudnienia dla osób biernych zawodowo w Polsce” realizowanego w partnerstwie przez WUP w Krakowie, Gdańsku, Olsztynie i Opolu we współpracy z – Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  • przedstawiono prezentację dotycząca projektów realizowanych przez OHP w ramach nowej perspektywy 2021-2027 z EFS+,
  • uczestnicy Konwentu drugiego dnia wzięli udział w „I Targach Pracy w Trójwsi” w Koniakowie, na którym dokonano przeglądu Lokalnych Inicjatyw Społecznych związanych z rynkiem pracy,
  • odbyła się prezentacja „EURES-T Beskidy – historia, dziś i plany” oraz  podsumowanie i dyskusja dotycząca współpracy transgranicznej.

Grafika ozdobna z napisem "Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy" zawierająca w lewym dolnym rogu logo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a w prawym dolnym rogu znajduje się logo Województwa Dolnośląskiego