Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

logo Dolnośląska strategia
Grafika ozdobna: Razem możemy więcej, przedstawiająca skrzyżowane dłonie dziewięciu osób

Projekt pn. „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej”, realizowany jest w ramach Komponentu III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w ramach Programu Edukacja, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.


Liderem projektu jest Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, a Partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.
Celem głównym projektu jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce.
Rezultaty projektu:

  • Raport porównawczy „Istniejące rozwiązania strategiczne w zakresie VET w perspektywie międzynarodowej (UE, OECD) i krajowej;
  • Raport „Uwarunkowania funkcjonowania edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku”;
  • Strategia Rozwoju VET dla Dolnego Śląska;
  • Wytyczne wdrożeniowe dla Strategii Rozwoju VET dla Dolnego Śląska.
    Okres realizacji: 01.02.2022 – 31.01.2024
    Kwota dofinansowania: 196 632 EUR
    Projekt pn. „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.