Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał środki Unii Europejskiej na projekt „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II”. Projekt realizujemy, aby pobudzić mobilność zawodową mieszkańców Dolnego Śląska. Nasz cel to zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Umożliwiamy uzyskanie nowych lub wyższych kwalifikacji oraz podjęcie zatrudnienia w Polsce lub w krajach należących do sieci EURES.

Z projektu mogą skorzystać osoby do 18 r.z., które dodatkowo są polskimi bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub migrantami powrotnymi, a także polscy pracodawcy, który uzupełniają swoje deficyty kadrowe i zatrudniają pracowników o wyższych kwalifikacjach.

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Diagnoza potrzeb zawodowych i przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD),
 2. Prezentacja usług EURES oraz szkolenie z zakresu funkcjonalności stron internetowych z ofertami pracy sieci EURES i ofertami pracy w Polsce,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Rozmowy doradcze z doradcą zawodowym,
 5. Wsparcie psychologiczne,
 6. Warsztaty realizowane przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
 7. Pomoc w przygotowaniu CV,
 8. Tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych,
 9. Kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne (szkolenia zawodowe, językowe, cyfrowe, „zielone”),
 10. Zwrot kosztów dojazdu w związku z udzielonym wsparciem,
 11. Dodatek relokacyjny (należny przy zatrudnieniu na min. 1 miesiąc),
 12. Poradnictwo dotyczące warunków życia i pracy w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

Wsparcie dla pracodawców realizowane będzie poprzez: informowanie, doradztwo oraz pośrednictwo pracy.

Udział osób w wieku 18-29 lat poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych, a w razie potrzeby możliwe będzie uzupełnienie poziomu kompetencji cyfrowych.

Kontakt: http://eures.dwup.pl/strona-2654-kontakt.html

Wartość projektu: 1 200 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 840 000,00 zł

Grafika ozdobna dotycząca Dolnośląskich perspektyw na pracę w Unii Europejskiej II