Spotkanie online w ramach DNI PRACODAWCÓW 2023

Grafika ozdobna dotycząca Dni Pracodawców 2023
26 października przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędy Pracy uczestniczyli w spotkaniu online z dolnośląskimi pracodawcami.

Podczas rozmowy poruszono tematy dotyczące:

  • Szans i możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach działań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  • Programu Firma – Uniwersytet Dolnośląski DSW,
  • Dostępnego nowego rozwiązania w regionie – ONE STOP SHOP i rozwoju umiejętności pracowników – Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA,
  • Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – jako szanse na lepszy dolnośląski rynek pracy – Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy z Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
  • Międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES EURES Dolny Śląsk,
  • Bezpłatnych narzędzi diagnostycznych, bilansu kompetencji i doradztwie zawodowym jako wsparciu rozwoju zawodowego pracowników – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.