Umowa na dofinansowanie projektu pt. „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”

Na zdjęciu znajduje się Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
W dniu 19 grudnia 2023r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” złożonego przez partnerstwo, którego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA i będzie dofinansowywał usługi rozwojowe (kursy, szkolenia, doradztwo) dla firm działających na Dolnym Śląsku.

Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Wicedyrektor DWUP Zuzanną Bielawską wręczyli pamiątkowe certyfikaty.

Partnerzy projektu:

DAWG Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw dzięki dofinansowaniu usług rozwojowych oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ które pomogą rozwijać przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników przez:

• nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji,

• usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa,

• częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu będą mogli uzyskać dofinansowania do zarejestrowanych w BUR usług rozwojowych na poziomie nie mniej niż 50%

Przy zwiększeniu do 70% gdy:

• prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa

• usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

lub zwiększeniu do 60% gdy:

• w usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami,

• uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,

• przedsiębiorca jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,

• usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe,

• przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie,

• usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji.

Na zdjęciu znajdują się przedstawiciele dolnośląskich przedsiębiorstw wraz z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Wicedyrektorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy