Unijne dofinansowanie na projekty wspierajcie mieszkańców subregionu wałbrzyskiego

Na zdjęciu znajduje się Wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
15 lutego w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla Beneficjentów, którzy realizować będą projekty w ramach działania 9.1 - Zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy oraz usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa w zakresie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Realizowane projekty będą pomagać mieszkańcom subregionu wałbrzyskiego w:

• aktywizacji zawodowej – głównie przez zapewnienie usług opiekuńczych i asystenckich,

• znalezieniu mieszkań niezbędnych np. do usamodzielnienia oraz aktywizacji społecznej.

Wartość przyznanych dofinansowań to 118 042 493,72 PLN, co pozwoli na realizację 50 projektów o łącznej wartości 147 814 067,74 PLN.