Ładowanie Wydarzenia

Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Unijna pomoc w znalezieniu i uzyskaniu pracy na lepszych warunkach

18 marca - 25 kwietnia

Grafika ozdobna dotycząca otwarcia naboru na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska

Najnowszy nabór wniosków o dotacje z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w zamierzeniach ma wspierać osoby, których głównym problemem są niskie pensje, często wynikające z niekorzystnych krótkotrwałych umów skorelowanych z niskim wykształceniem.

W ograniczaniu tego zjawiska sprzyja podnoszenie własnych kwalifikacji, dostosowywanie ich do zmieniającego się popytu na pracę. To najszybszy sposób na wyrwanie się z zaklętego kręgu ubóstwa przez osoby aktywne zawodowo. Dlatego uczestnicy projektów zgłaszanych do konkursu będą właśnie mogli zdobyć nowe umiejętności, podnosić kwalifikacje lub przebranżowić się, co zwiększy ich szanse na godziwe zatrudnienie. Dodatkowo uzyskają również pomoc w znalezieniu lepszej pracy poprzez usługi pośrednictwa pracy oraz doradztwo zawodowe, które uwzględni kwalifikacje i umiejętności oraz potrzeby rynku pracy.

Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr FEDS.07.09-IP.02-081/24 mogą ubiegać się Instytucje rynku pracy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Organizacje pozarządowe.

Aplikować o dofinansowanie można do 24 kwietnia 2024 r.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone we wrześniu 2024 r.

Na co dotacja?
W konkursie można zgłaszać projekty oferujące szeroki katalog form pomocy, która zostanie określona po indywidualnej identyfikacji potrzeb każdego uczestnika/uczestniczki i opracowaniu Indywidualnego Planu Działania. To element obligatoryjny. Dopiero jego następstwem może być wsparcie w formie m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń podnoszących kompetencje lub umożliwiających przebranżowienie oraz nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności m.in. poprzez staże u pracodawców.

Kto jest adresatem pomocy?
Odbiorcami wsparcia w ramach projektów zgłaszanych do tego konkursu będą mieszkańcy województwa dolnośląskiego, którzy  należą do jednej z następujących grup:
•          osób odchodzących z rolnictwa,
•          osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych,
•          ubogich pracujących,

Jak finansowany jest projekt?
Pula naboru wynosi 65 057 143,00 mln zł (UE + budżet państwa). Minimalny wkład własny Wnioskodawcy to 10 % wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wydatków kwalifikowalnych to 90 %. Minimalna wartość projektu to 859 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?
Nabór przeprowadza Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Nabór trwa od 14 marca do 24 kwietnia 2024 roku.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu SOWA.

Gdzie szukać informacji?
Pełne informacje o naborze są opublikowane i na bieżąco aktualizowane na stronie Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (link do naboru: https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/5827-nabor-konkurencyjny-nr-feds0709-ip02-08124-aktywizacja-osob-na-rynku-pracy-w-projektach).
Pytanie w sprawie naboru można kierować również do Punktu konsultacyjnego ds. Funduszy Europejskich w DWUP we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
tel. 71/39-74-110 lub 111 e-mail: promocja@dwup.pl

Szczegóły

Początek:
18 marca
Koniec:
25 kwietnia
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce wydarzenia

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
Wrocław, Dolnośląskie 52-326 Poland
Phone
71 39 74 110
Zobacz witrynę: Miejsce wydarzenia