Znak jakości „Przyjazny Urząd”

Na zdjęciu znajduje się statuetka: "Przyjazny Urząd 2024. Wyróżnienie Nadzwyczajne "Innowacyjny Urząd" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy"
Podczas uroczystej Gali w Warszawie, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał Certyfikat potwierdzający nadanie Znaku Jakości "Przyjazny Urząd 2024"

Certyfikat przysługuje jednostkom cechującym się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, rzetelnością i innowacyjnością w działaniu, a także nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

W ramach tego konkursu doceniono przedstawicieli sektora administracji publicznej, w tym samorządowej, którzy jak mówią organizatorzy Konkursu, prowadzą swoje jednostki z sukcesami dlatego, że potrafią być pierwsi i pionierscy, potrafią być odmienni i nowatorscy, umieją być śmiali i odważni, wiedzą, jak patrzeć poza horyzont i dostrzegać tam szanse, a nie ryzyko. A wszystko to czynią z ogromną troską o jakość i profesjonalizm w świadczeniu usług publicznych, z troską o jakość w budowaniu relacji z klientem – obywatelem.

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z ekspertów i praktyków administracji publicznej, specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością.

Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy został wyróżniony za wdrożenie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych usprawniających świadczenie usług publicznych.