Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników NSP 2021

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego „Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników NSP 2021”, która została wydana i opublikowana 18.03.2024 roku.

Informacja o dojazdach do pracy jest wynikiem badania statystycznego z wykorzystaniem danych zebranych od respondentów w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 oraz danych pochodzących z rejestrów administracyjnych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Finansów). Populacją wejściową dla badania dojazdów do pracy była zbiorowość pracowników najemnych (ustalona na podstawie ludności według definicji krajowej). Zgodnie z przyjętą metodyką badania, uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską we wszystkich gminach miejsko-wiejskich.

W publikacji zamieszczono tablice zawierające listy 10 gmin, które w województwie dolnośląskim zajmują czołowe lokaty pod względem liczby przyjeżdżających i wyjeżdżających do pracy oraz tak samo liczne wykazy gmin z największą i najmniejszą wartością ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem.

Raport „Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników NSP 2021”

Grafika zawierająca treść: Dojazdy do Pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W województwie dolnośląskim do pracy dojeżdżało 392,1 tysięcy pracowników, co stanowiło 7,6% ogółu dojeżdżających w kraju. Wyjeżdżających poza granice województwa było 38,2 tysiące, co stanowiło 9,7% ogółu dojeżdżających do pracy w województwie dominowali mężczyźni, stanowiąc 53,4% ogółu dojeżdżających (209,3 tysiące osób). Liczba osób dojeżdżających do pracy poza gminę zamieszkania.

Źródło: https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/dojazdy-do-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-swietle-wynikow-nsp-2021,4,3.html