Opory wobec korzystania z usług doradczych migrantów z Ukrainy

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem opracowanym przez Fundację Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej pt.: „Opory wobec korzystania z usług doradczych migrantów z Ukrainy” w ramach projektu pt. Poradnictwo dla migrantów Ukrainy – promocja i diagnoza. Projekt był dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.

Wyniki badania są wartościowe dla wszystkich organizacji niosącym pomoc cudzoziemcom w Polsce. Szczegółowe dane zostały zamieszczone w raporcie (jego pełna na stronie https://fundacjamcpp.pl). Poniżej efekty pracy Fundacji Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej w wersji skróconej – najważniejsze wyniki i wnioski z badania umieszczone w niniejszej broszurze.

Broszura z badania „Opory wobec korzystania z usług doradczych migrantów z Ukrainy”

Grafika ozdobna okładki broszury "Opory wobec korzystania z usług doradczych migrantów z Ukrainy"

Źródło: https://fundacjamcpp.pl/