Popyt na pracę

Popyt na pracę to liczba miejsc pracy, które oferuje gospodarka w określonych warunkach społeczno- ekonomicznych. Przez popyt na pracę rozumiemy zagospodarowane miejsca pracy, określane aktualną liczbą pracujących oraz wolne miejsca pracy.

W Polsce na koniec pierwszego kwartału 2024 r. było o 15,3% więcej wolnych miejsc pracy niż na koniec czwartego kwartału 2023 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zwiększył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. o 0,11 p. proc. (0,89%).

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w regionach (NUTS 2) w pierwszym kwartale 2024 r.

Mapa przedstawia wskaźnik wolnych miejsc pracy w regionach (NUTS 2) w udziale procentowym na koniec pierwszego kwartału 2024 r. oraz zmianę wskaźnika w stosunku do I kwartału 2023 r. także w punktach procentowych. Województwo: dolnośląskie aktualny wskaźnik 1,10%, wzrost o 0,16%, kujawsko-pomorskie aktualny wskaźnik 0,68%, spadek o 0,16%, lubelskie aktualny wskaźnik 0,62%, wzrost o 0,22%, lubuskie aktualny wskaźnik 1,01%, spadek o 0,01%, łódzkie aktualny wskaźnik 0,68%, spadek o 0,26%, małopolskie aktualny wskaźnik 1,02%. wzrost o 0,08%, mazowieckie regionalne aktualny wskaźnik 1,03%, wzrost o 0,15%, opolskie aktualny wskaźnik 0,63%, spadek o 0,35%, podkarpackie aktualny wskaźnik 0,63%, wzrost o 0,09%, podlaskie aktualny wskaźnik 0,66%, wzrost o 0,14%, pomorskie aktualny wskaźnik 0,94%, spadek o 0,03%, śląskie aktualny wskaźnik 0,94%, pozostał bez zmian, świętokrzyskie aktualny wskaźnik 0,54%, spadek o 0,28%, warmińsko-mazurskie aktualny wskaźnik 0,84%, wzrost o 0,19%, Warszawa stołeczna aktualny wskaźnik 1,06%, spadek o 0,11%, wielkopolskie aktualny wskaźnik 0,78%, wzrost o 0,09%, zachodniopomorskie aktualny wskaźnik 1,06%, spadek o 0,07%.

Pełny raport – Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2024 r.

Zobacz również:

Szczegółowe opracowanie znajduje się na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-1-kwartale-2024-roku,2,54.html

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim

Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r., w województwie dolnośląskim było 1025,0 tys. miejsc pracy, co oznaczało wzrost o 49,6 tys. w stosunku do 2022 r. Liczba osób pracujących zwiększyła się o 53,0 tys., podczas gdy liczba wolnych miejsc pracy zmniejszyła się o 3,4 tys.

Popyt na pracę na Dolnym Śląsku – podstawowe dane

202120222023
Miejsca pracy ogółem9476999753601024969
Pracujący ogółem9347819628101015835
Wolne miejsca pracy12918125509134
w tym nowo utworzone269126351607
Nowo utworzone miejsca pracy468734004233247
Zlikwidowane miejsca pracy194932384918278

Pełny raport „Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2023 r.”

Źródło: https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/popyt-na-prace-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-2023-r-,2,13.html