Popyt na pracę

Popyt na pracę to liczba miejsc pracy, które oferuje gospodarka w określonych warunkach społeczno- ekonomicznych. Przez popyt na pracę rozumiemy zagospodarowane miejsca pracy, określane aktualną liczbą pracujących oraz wolne miejsca pracy.

W Polsce na koniec czwartego kwartału 2023 r. było 97,1 tys. wolnych miejsc pracy (o 12,7% mniej niż na koniec trzeciego kwartału). Największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. o 0,14 p. proc. (0,78%).

W skali roku zmniejszyła się liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy (o 9,1%).

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w regionach (NUTS 2) w czwartym kwartale 2023 r.

Mapa przedstawia wskaźnik wolnych miejsc pracy w regionach (NUTS 2) na koniec czwartego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w regionie opolskim (1,09%). Wysoki wskaźnik wystąpił także
w regionach lubuskie (1,06%) i zachodniopomorskie (1,04%). Najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w regionie świętokrzyskim (0,47%).

Pełny raport – Popyt na pracę w czwartym kwartale 2023 r.

Zobacz również:

Szczegółowe opracowanie znajduje się pod poniższym linkiem:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/