Kategoria: Kamila Ryś

Na zdjęciu znajduje się statuetka: "Przyjazny Urząd 2024. Wyróżnienie Nadzwyczajne "Innowacyjny Urząd" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy"

Znak jakości „Przyjazny Urząd”

Podczas uroczystej Gali w Warszawie, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał Certyfikat potwierdzający nadanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd 2024”

Zdjęcie przedstawia scenę, na której znajduje się Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

62. Wojewódzka Konferencja „Osoby z niepełnosprawnością – Dolny Śląsk – 2024”

W ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy we Wrocławiu i 25 lat Dolnego Śląska, 22 marca 2024 roku odbyła się 62. Wojewódzka Konferencja „Osoby z niepełnosprawnością – Dolny Śląsk – 2024”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – TWK Oddział Wojewódzki we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.